Hieronder vindt u een overzicht van recent gepubliceerde rapporten, artikelen en online publicaties over en van de afdeling Gezond Leven van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Naast eigen publicaties is er een lijst met documenten van het Gezondheidsinstituut NIGZNationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (opgeheven) (opgeheven).

Meer online publicaties van de afdeling Gezond Leven vindt u onder Alle online publicaties
Meer rapporten van CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) vindt u onder Alle rapporten.
Meer artikelen van CGL vindt u onder Alle artikelen.

E-magazines 2019

E-Magazines 2019

Grip op preventie

Hoe krijg je grip op preventie en hoe kies je de juiste interventie? Daarover gaat het E-magazine van zeven kennisinstituten. Het magazine geeft toegang tot alle databases met erkende interventies. U vindt ook de rekenhulp Valpreventie en drie handige tools om interventies te kiezen.
E-magazine: Grip op preventie  

E-magazines 2018

E-magazines 2018

Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont

Met de lessen en opbrengsten uit het project Preventie in de Buurt (2016-2018) willen het NHGNederlands huisartsengenootschap en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu u helpen wijkgerichte samenwerking en leefstijladvisering een stap verder te brengen. Het e-magazine bevat online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein.
E-magazine: Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont


E-magazines 2017

E-magazines 2017

Sturen op integraal werken - Magazine voor gemeenten over integraal werken aan welzijn en gezondheid

Hoe kunnen gemeenten erkende interventies inzetten voor een integrale aanpak? Zeven kennisinstituten bieden inspiratie in dit e-magazine. Naast tips en inzichten biedt het magazine toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies.
E-magazine: Sturen op integraal werken.


E-magazines 2016

E-magazines 2016

Gezond en wel in de wijk - Magazine voor gemeenten over werken aan welzijn en gezondheid in de wijk

Het e-magazine Gezond en wel is een uitgave van het Samenwerkingsverband Erkenningstraject Interventies. Met Gezond en wel in de wijk kunnen gemeenten en professionals zien welke interventies je waarvoor kunt inzetten. In het magazine komen diverse professionals en gemeenten aan het woord.
E-magazine: Gezond en wel in wijk

Gezonde Wijk bijeenkomsten najaar 2015

In dit online magazine een beknopte impressie van regionale ontmoetingen Gezonde Wijk. U vindt hier fotoverslagen, een filmpje van Pim Assendelft, praktische tools en handige links.
E-magazine: Gezonde Wijk bijeenkomsten najaar 2015


Rapporten 2018

Rapporten 2018

Toolkit Preventie in de wijk

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een toolkit ontwikkeld die gemeenten concrete handvatten geeft om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In de toolkit vindt u negen wijktypen. Per wijktype zijn preventiethema’s en bijbehorende (erkende) interventies beschreven op basis van opvallende wijkkenmerken.
Rapport: Toolkit Preventie in de wijk

Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden : wat zijn kansrijke elementen?

Onderzoek naar ervaringen van ouderen met het aanbieden van en deelnemen aan preventieve activiteiten. Inzichten bieden professionals en gemeenten aanknopingspunten om de preventieve zorg en ondersteuning voor ouderen te verbeteren.
Rapport: Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden : wat zijn kansrijke elementen?

Centre for Healthy Living in the Netherlands: Building sustainable capacity and alliances for effective health promotion

World Health Organization (WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie ) heeft het werk van RIVM Centrum Gezond Leven als good practice opgenomen op hun webpagina over Health systems response to NCDs. In deze good practice staat beschreven op welke manier CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)(zorg)professionals ondersteunt bij de aanpak in het voorkomen van chronische aandoeningen.
Rapport: Centre for Healthy Living in the Netherlands: Building sustainable capacity and alliances for effective health promotion

Gezond Werk: Kansen voor gezondheidsbevordering op de werkplek

Factsheet over gezondheidsbevordering op de werkplek met aandacht voor de ondersteuningsbehoefte bij HRHuman Resources (HR) - en arboprofessionals en aanbevelingen.
Factsheet: Gezond Werk: Kansen voor gezondheidsbevordering op de werkplek


Rapporten 2017

Rapporten 2017

Making Workplace Health Promotion Work

Uit een behoefte-onderzoek dat CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) uitvoerde onder tien HRHuman Resources (HR) - en arboprofessionals in branche- en beroepsverenigingen blijkt dat de aandacht van organisaties voor de gezondheid van hun medewerkers toeneemt en dat HR- en arboprofessionals behoefte hebben aan ondersteuning om hier (planmatig) mee aan de slag te gaan.
Rapport: Making Workplace Health Promotion Work


Rapporten 2016

Rapporten 2016

Gezondheidsverschillen verkleinen: wat werkt, wat niet?

Factsheet over de aanpak van gezondheidsachterstanden. Uitgegeven in samenwerking met PharosKennis- en adviescentrum gezondheid, migranten en laagopgeleiden .
Factsheet: Gezondheidsverschillen verkleinen: wat werkt, wat niet?


Artikelen 2018

Artikelen 2018

Omgevingswet biedt gemeenten extra gezonde  mogelijkheden

Danielle de Jong (programmacoördinator Gezonde Gemeente, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  ) vertelt in de special Omgevingswet van Binnenlands Bestuur (28 september) over de kansen van de Omgevingwet voor gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  -en om samen met inwoners te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Lees het artikel Binnenlands Bestuur, september 2018.
Artikel: Omgevingswet biedt gemeenten extra gezonde mogelijkheden

Bevorderen van gezond gedrag in 6 stappen

Dit artikel beschrijft wat u moet weten, als u op een effectieve manier gezond gedrag bij mensen wilt bevorderen. Aan de orde komt de basis van gezondheidsbevordering. Daarbij ligt de focus op het analyseren, verklaren en beïnvloeden van het individuele gedrag van mensen. Voorbeelden uit de praktijk illustreren het artikel. Lees het webartikel op allesoversport.nl.
Webartikel: Bevorderen van gezond gedrag in 6 stappen.


Artikelen 2017

Artikelen 2017

Samenwerken aan gezondheid in de wijk: een rol voor de huisarts?

Artikel over het project Preventie in de Buurt van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   en NHGNederlands huisartsengenootschap Nederlands Huisartsen Genootschap   dat professionals uit de huisartsenzorg, publieke gezondheid en sociaal domein ondersteunt bij het samenwerken. Meerdere vormen van samenwerking worden beschreven, zoals uitwisselen van ervaringen; succesvolle praktijkvoorbeelden; lokale werksessies; online beschikbaar stellen van materialen en borging via de opleiding en nascholing. Lees het artikel in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2017, nr. 51.
Artikel: Samenwerken aan gezondheid in de wijk: een rol voor de huisarts?

Bouwstenen voor integraal werken

Een kennispartnerpagina van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies over erkende interventies als bouwstenen voor integrale aanpak. In het artikel wordt ook verwezen naar het e-magazine Sturen op integraal werken. Lees het artikel in Binnenlands Bestuur Special Sociaal. Grip krijgen op zorg.10 november 2017, week 45, jaargang 38, nr 21.
Artikel: Bouwstenen voor integraal werken

Gezonde leefomgeving? Start nu!

Interview met Daniëlle de Jongh over een gezonde leefomgeving en de Omgevingswet. En wat RIVM Centrum Gezond Leven kan bieden.
Lees het artikel in e-zine Kabinet aan zet - Publiek denken, welbeschouwd vooruit, 2017.
Artikel: Gezonde leefomgeving? Start nu!

'Een gezonde leefstijl bevorder je niet alleen in je spreekkamer'

Een artikel over het project Preventie in de Buurt van RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap. In het artikel vertellen huisartsen over hoe ze patiënten met niet-medische problematiek doorverwijzen naar partners in de wijk. Daarnaast komt aan bod hoe Preventie in de Buurt professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid ondersteunt bij hun rol in de samenwerking met andere partijen in de wijk.  Lees het artikel in in Huisarts & Wetenschap (maart 2017).
Artikel: 'Een gezonde leefstijl bevorder je niet alleen in je spreekkamer'

Serie Gezonde Kinderopvang

In het vakblad Management Kinderopvang verscheen in 2017 een serie artikelen over Gezonde Kinderopvang. Het vaktijdschrift is bedoeld voor (locatie)managers, toezichthouders en bestuurders van kinderopvangcentra. Verschillende gezondheidsthema’s komen aan bod.
Artikelen: Groen, Fysieke veiligheid, Seksuele ontwikkeling, Voeding, Bewegen en Hygiëne.

 


Artikelen 2016

Artikelen 2016

Gezondheidsverschillen, uw zorg? 

Advertorial in Binnenlands Bestuur (2 december 2016) waarin RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   Centrum Gezond Leven de webpagina's over sociaaleconomische gezondheidsverschillen op Loketgezondleven.nl onder de aandacht brengt van ambtenaren en lokale bestuurders. 
Advertorial: Gezondheidsverschillen, uw zorg?

Schrijft u de lokale nota gezondheidsbeleid?

Advertorial in VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten  -magazine (18 november 2016) die gemeenteambtenaren informeert over de beschikbare kennis en checklist voor het opstellen en uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid op Loketgezondleven.nl. 
Advertorial: Schrijft u de lokale nota gezondheidsbeleid?

Peuterspeelzalen worden gezonder

Krantenartikel over het initiatief van RIVM Centrum Gezond Leven en Voedingscentrum om volgend jaar honderden pedagogisch medewerkers te trainen om hun kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gezonder te maken. Lees het artikel op de website van het Algemeen Dagblad.
Krantenartikel: Peuterspeelzalen worden gezonder

Fit voor de werkvloer

Mentale fitheid, hoe pak je dat aan? In het artikel vertelt Brahm Thio hoe hij vorig jaar aan de slag ging bij Apotheek Bergeijk. Hij merkte dat de mentale veerkracht van de 28 medewerkers beter kon en wilde de werkstress verminderen. Lees het artikel in ArboArbeidsomstandigheden, december 2016.
Artikel: Fit voor de werkvloer

Can a web portal contribute to the Health of all Dutch citizins

In EuroHealthNet Magazine #7 leverde RIVM Centrum Gezond Leven een bijdrage met een artikel over het loketgezondleven.nl. Het artikel geeft inzicht in de verschillende manieren waarop CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) RIVM Centrum Gezond Leven   professionals gezondheidsbevordering (en breder) ondersteunt. Daarbij komt de database met de erkende interventies aan bod en ook de Handreikingen Gezonde Gemeente, Gezonde School en Gezonde Kinderopvang met informatie over hoe aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in een specifieke setting. Tot slot ook aandacht voor de regionale ontmoetingen die CGL samen met NHGNederlands huisartsengenootschap Nederlands Huisartsen Genootschap   en LHVLandelijke Huisartsen Vereniging  Landelijke Huisartsen Vereniging   organiseert over preventie in de eerste lijn en het verzamelen van inspirerende samenwerkingsmogelijkheden voor preventie-activiteiten in de eerste lijn. Lees het online artikel in Eurohealth Net Magazine#7 (2016)
Artikel: Can a web portal contribute to the Health of all Dutch citizins