Hieronder vindt u een overzicht van gepubliceerde E-magazines over en van de afdeling Gezond Leven van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

E-magazines 2021

E-magazines 2021

Jaarverslag Gezond Leven 2020

Wat deed de afdeling Gezond Leven van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2020 om beleidsmakers en professionals van gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en te helpen integraal en preventief te werken aan de gezondheid en het welzijn van hun inwoners? Hoe leveren we een bijdrage aan 'een gezonde leefstijl in het DNA van elke school of kinderopvangorganisatie?' We blikken terug én vooruit met onze coördinatoren. 

E-magazine: Jaarverslag 2020

E-magazines 2020

E-magazines 2020

Kennis die werkt voor een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving

In dit e-magazine laten we enkele highlights van 2019 zien. Het geeft een inkijkje in de manier waarop kennis die werkt tot stand komt, gedeeld wordt en, nog belangrijker, gebruikt wordt in de praktijk. Daar waar het ten goede komt aan onze gezamenlijke missie: een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor iedereen in Nederland.
E-magazine: Gezond leven

E-magazines 2019

E-magazines 2019

Grip op preventie

Hoe krijg je grip op preventie en hoe kies je de juiste interventie? Daarover gaat het E-magazine van zeven kennisinstituten. Het magazine geeft toegang tot alle databases met erkende interventies. U vindt ook de rekenhulp Valpreventie en drie handige tools om interventies te kiezen.
E-magazine: Grip op preventie 

E-magazines 2018

E-magazines 2018

Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont

Met de lessen en opbrengsten uit het project Preventie in de Buurt (2016-2018) willen het NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) u helpen wijkgerichte samenwerking en leefstijladvisering een stap verder te brengen. Het e-magazine bevat online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein.
E-magazine: Samenwerken aan gezondheid in de wijk loon

E-magazines 2017

E-magazines 2017

Sturen op integraal werken - Magazine voor gemeenten over integraal werken aan welzijn en gezondheid

Hoe kunnen gemeenten erkende interventies inzetten voor een integrale aanpak? Zeven kennisinstituten bieden inspiratie in dit e-magazine. Naast tips en inzichten biedt het magazine toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies.
E-magazine: Sturen op integraal werken.