Uitdagingen voor gezondheid in een gemeente kunnen omvangrijk en complex zijn. Samenwerken is nodig om gezondheidsproblemen integraal aan te pakken. Vaak werken meerdere partijen actief aan dezelfde problemen, maar een integrale aanpak ontstaat niet zomaar.  Een gedeelde visie en raakvlakken vinden, is voor goede samenwerking noodzakelijk. 

Vind raakvlakken

  • Kennisuitwisseling: ontdek in een een-op-eengesprek welke gezondheidsthema’s of onderwerpen bij de ander spelen en wat zij voor oplossingen zien, Zijn er raakvlakken? Zoek de win-win-situatie op. Vraag uzelf af: kunnen we samen optrekken?
  • Deel idealen, ambities en doelen. Is er een gedeeld gevoel van urgentie?
  • Organisaties hebben elk hun eigen organisatiebelangen. Hebben alle partijen voordeel van een potentiële samenwerking? Valt de afweging winst versus risico positief uit? Dit hoeft niet te betekenen dat iedere partij hetzelfde voordeel ziet.
  • Creëer draagvlak bij de betrokken partners en intern in de organisaties van partners. 

Verbind zorg, welzijn en preventie

Ga in gesprek met professionals uit de domeinen zorg, welzijn en preventie. Het helpt om de verbinding te leggen tussen de verschillende domeinen door de zes elementen van positieve gezondheid als gezamenlijk uitgangspunt te gebruiken.

Meer informatie

In het whitepaper Positieve gezondheid in de praktijk kunt u lezen hoe een gedeelde visie omtrent positieve gezondheid samenwerking bevordert. Dit gebeurt tussen verschillende partijen, waaronder een zorgverzekeraar en lokale partners.