De infographic Gezonde Wijkaanpak geeft in één oogopslag de belangrijkste onderdelen van de Gezonde Wijkaanpak weer en ondersteunt u in het samen werken aan integraal gezondheidsbeleid. U krijgt inzicht in de belangrijkste pijlers, samenwerkingspartners en succesfactoren bij het werken aan een gezonde wijk. Daarnaast ziet u waar in het proces u zich bevindt, wat wel en wat nog niet is gerealiseerd en waar u met elkaar nog op in kunt zetten. U kunt de infographic gebruiken in gesprekken met partners en bewoners in de wijk.

infographic