De onderstaande instrumenten helpen bij het opstellen van een wijkgezondheidsprofiel. Start met het stappenplan Hoe maak ik een wijkgezondheidsprofiel? en gebruik vervolgens de andere instrumenten om het profiel vorm te geven.

Stappenplan Hoe maak ik een wijkgezondheidsprofiel?

stappenplan wijkgezondheidsprofiel

Het stappenplan Hoe maak ik een wijkgezondheidsprofiel? helpt bij het bepalen van de focus, verzamelen van informatie over de wijk, het interpreteren van gegevens en het presenteren van het profiel (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2018).

Checklist Bereiken en Betrekken inwoners

De Checklist Bereiken en Betrekken inwoners helpt gemeenten om na te lopen of alles is gedaan om inwoners met een lage SES Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. (Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. ) te bereiken en te betrekken bij het gezondheidsbeleid en de uitvoering (Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ), januari 2018).

Netwerkanalyse

instrument netwerkanalyse

Met een Netwerkanalyse brengt u partijen in de wijk rondom een idee of initiatief in beeld. Zo wordt duidelijk welke partijen u wilt betrekken bij het maken van het wijkgezondheidsprofiel (Kenniscentrum Sport en Wageningen Universiteit, 2016).

App: Beweegvriendelijke Omgeving Scan

still beweegvriendelijke omgevingscan

De App Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan geeft op een snelle en simpele manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. Het helpt ook om het onderwerp ‘ruimte voor bewegen’ op de agenda te zetten en hierover in discussie te gaan (Kenniscentrum Sport, 2012).

Datawijzer toolkit preventie in de wijk

Screenshot datawijzer toolkit preventie in de wijk

De datawijzer van de Toolkit preventie in de wijk van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt inzicht in indicatoren waarvoor cijfers uit landelijke bronnen op wijkniveau beschikbaar zijn. Deze indicatoren zijn ingedeeld in zes domeinen.