'Zorg dat de aanbieder van de gecombineerde leefstijlinterventie niet op een eilandje zit'

 

Ruben Smits 
teamleider | The MoveFactory Landgraaf

Welke rol speel jij als buurtsportcoach? 

'Mijn rol bij de gecombineerde leefstijlinterventie is 3-ledig. Allereerst zorgen we dat we op de hoogte zijn de sport- en beweegmogelijkheden in onze omgeving (Landgraaf, Parkstad Limburg). We proberen zowel de aanbieders als de locaties te kennen met de bijhorende (on)mogelijkheden. Met deze kennis sluiten we aan bij de behoefte van de leefstijlcoaches. Informatie over het lokale sport- en beweegaanbod wisselen we ook uit met de collega’s van onze buurgemeenten. Want vaak komen onze deelnemers niet uit onze gemeente. 
Zodra er een CooL-traject start zijn wij beschikbaar om de beweegbijeenkomst in te vullen. Daarin geven we het belang van bewegen aan in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en inzicht in de beweegnormen en richtlijnen. Deelnemers kunnen ter plekke hun vragen stellen over de sport- en beweegmogelijkheden in onze omgeving. Verder zijn wij op de hoogte van beschikbare gemeentelijke regelingen voor ondersteuning, denk aan eenzaamheid, dementie, financiën enz. 
Na of tijdens de looptijd van de interventie kunnen wij een beweegtraject met een deelnemer opstarten. Dit doen we in samenspraak met de aanbieder. Meestal neemt onze instructeur direct aansluitend aan een groepsbijeenkomst geïnteresseerden mee voor een gevarieerd beweegmoment. Daarin verkennen deelnemers hun mogelijkheden. En wij kunnen vervolgens doorgeleiding naar reguliere beweegprogramma’s faciliteren.'

Hoe verbinden jullie zorg, sport en bewegen?

'In Landgraaf kennen we de ‘ondersteuningsstructuur Sport en Bewegen’. Ieder initiatief dat bij de gemeente aan bod komt, komt eerst langs ons. Wij bepalen of de activiteit in lijn is met het bestaande aanbod, aanvullend is of ermee concurreert. 
Zodra een deelnemer na het programma trajecten oppakt (ook bij fysio, diëtist, welzijnswerk enz.), is er wekelijks afstemming over de trajecten bij deze aanbieders. Dit overleg met professionals uit meerdere  gelederen heet ‘Landgraaf verbindt’. Wij als buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen sluiten daarbij aan voor het sport- en beweegaanbod. 
Bovenstaande twee structuren zijn in overleg met de gemeente Landgraaf opgenomen in het gemeentelijk sportbeleid en in ons uitvoerende werkprogramma. En dat maakt dat er ook financiering voor onze uren beschikbaar is.'

Tegen partijen die starten zeg ik:

'Zorg dat de aanbieder van de gecombineerde leefstijlinterventie niet op een eilandje zit. De brede aanpak van de interventie (welbevinden, voeding en bewegen) en inzicht in het beweegaanbod in de omgeving zijn succesfactoren. Zet aanbieders in die goed op de hoogte zijn van het netwerk van professionals en het beschikbare aanbod in hun werkgebied, zodat zij deelnemers aan de gecombineerde leefstijlinterventie kunnen doorverwijzen. Voorzie hen indien mogelijk van deze informatie.'