Om een bestaande interventie goed te laten aansluiten bij de situatie in uw wijk of gemeente, kan het nodig zijn om een interventie op onderdelen aan te passen. De kunst is de werkzame elementen te behouden, zodat het aanpassen van de interventie niet ten koste gaat van de kwaliteit.

 

Werkzame elementen van een interventie

Werkzame elementen zijn de onderdelen die zorgen dat een interventie werkt. Bijvoorbeeld de inzet van een rolmodel, of goede communicatie voor een effectieve samenwerking. De werkzame elementen zijn per interventie verschillend. Kiest u er voor de werkzame elementen niet over te nemen? Dan is de interventie niet of minder effectief. Lees meer over werkzame elementen.
 

Interventie op maat maken

Met de volgende stappen maakt u een interventie passend voor uw lokale situatie.

De interventie-eigenaar denkt met u mee: is de interventie passend voor wat u wil bereiken? De interventie-eigenaar weet ook hoe u de interventie kunt aanpassen met behoud van de werkzame elementen. Zodat u een maximaal effect behaalt. 

Pas de interventie aan. Houd hierbij vinger aan de pols bij de mensen die de interventie gaan uitvoeren en bij de doelgroep. Kunnen de uitvoerders met het materiaal goed uit de voeten? Voorzien zij nog problemen bij de uitvoering van de aangepaste interventie? Bespreek de interventie met de aanpassingen die u voor ogen heeft ook met de doelgroep. Sluit de interventie zo aan bij hun wensen en behoeften? Vergeet niet de interventie-eigenaar te informeren over de uiteindelijke aanpassingen. 

Goed aansluiten bij de doelgroep betekent dat de informatie die u ontwikkelt goed is afgestemd op de doelgroep waarvoor u het schrijft. Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ) ontwikkelde de checklist toegankelijke informatie die daarbij helpt. Met de checklist beoordeelt u of de doelgroep uw informatie begrijpt.

 

Heeft u uw interventies aangepast? Dan kunt u starten met de uitvoering. Vergeet niet te monitoren en evalueren of de aanpassingen in de praktijk werken. 

Zicht op Evenwicht voor migranten ouderen

Voorbeeld: Zicht op Evenwicht aangepast voor oudere migranten

Zicht op Evenwicht (Trimbos-instituut) is een effectieve interventie voor valpreventie. Maar  in Amsterdam bleek dat oudere migranten niet goed werden bereikt. GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam besloot daarom een cultuursensitieve variant van deze interventie te ontwikkelen. Inhoudelijke elementen zoals doelen stellen, en het herkennen en aanpassen van niet-helpende gedachten bleven overeind. De praktische middelen, zoals de manier van aanbieden en uitvoering paste GGD Amsterdam aan aan de waarden en mogelijkheden van de doelgroep. De werving van deelnemers gaat bijvoorbeeld mondeling in plaats van schriftelijk en ook gebruiken ze voorbeelden die beter aansluiten bij de doelgroep. Lees meer over hoe GGD Amsterdam met Zicht op Evenwicht te werk is gegaan.