Hulp nodig bij het kiezen van interventies op het gebied van gezondheid en welzijn? Gebruik onderstaande instrumenten om samen met betrokken partijen en inwoners tot een plan met een mix van erkende interventies te komen.

Stappenplan Hoe kies ik een interventie?

Stappenplan Hoe kies ik een interventie?

Gebruik het stappenplan Kiezen en aanpassen van een interventie als handig offline naslagwerk bij het kiezen van een passende interventie (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2018).

Preventiewijzer

Preventiewijzer

De preventiewijzer van de Toolkit preventie in de wijk helpt om tot een integraal plan te komen met een mix van interventies voor veertien preventiethema’s, zoals eenzaamheid bij ouderen, roken en drugs bij jongeren en stress en burn-out bij volwassenen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2018).

Preventiematrix

Preventiematrixen

De preventiematrix  helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in jouw gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. De matrix kan op verschillende manieren worden gebruikt door gemeenten en/of professionals al dan niet samen met burgers (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ), 2017)

Erkende interventies

Op  Loketgezondleven.nl vindt u leefstijlinterventies beoordeeld op hun kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid. Zoek ook in de  databanken van andere organisaties, zoals Kenniscentrum Sport & Bewegen, NJI, Vilans en Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken ). Of bekijk de  interventieoverzichten met per leefstijlthema of setting een overzicht van aanbevolen interventies.

Effectenkaart

Effectenkaart

De Effectenkaart is een hulpmiddel bij het kiezen van interventies. Het geeft inzicht in de effecten die betrokkenen verwachten en de veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen. Het kan gebruikt worden om een interventie in ontwikkeling aan te scherpen of een indicatie te krijgen van de verwachte effecten (SEV, 2007).