In een lokaal sportakkoord legt u als gemeente samen met sportaanbieders en maatschappelijke organisaties (welzijn, gezondheidszorg, onderwijs) afspraken vast over het beleid rondom sport en sportief bewegen.

 

Sportakkoord II

In december 2022 werd het Hoofdlijnen Sportakkoord II ‘Sport Versterkt’ getekend. Het Nationaal Sportakkoord uit 2018 wordt hiermee voortgezet en uitgebreid. De komende maanden wordt het hoofdlijnen Sportakkoord II verder uitgewerkt tot een breed Sportakkoord II.

Het hoofdlijnen Sportakkoord II formuleert drie ambities:

  • het versterken van het fundament van de sport,
  • het vergroten van het bereik van de sport
  • meer betekenis geven aan sport.

Herijken lokaal sportakkoord

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een lokaal sportakkoord, gebaseerd op het Nationaal Sportakkoord uit 2018. U kunt uw lokale sportakkoord herijken aan de ambities die in het Hoofdlijnen sportakkoord 2.0 zijn afgesproken. Een coördinator sport en preventie coördineert de herijking en uitvoering van het lokaal sportakkoord. Via de Brede Regeling Combinatiefuncties (onderdeel van de brede SPUK) kunt u middelen aanvragen voor het aanstellen van deze coördinator.

Uitvoeringsbudget

Voor de herijking en uitvoering van een lokaal Sportakkoord is uitvoeringsbudget beschikbaar. Voorwaarden voor het ontvangen van middelen zijn onder meer het beschikken over een lokaal kernteam, de inzet van een coördinator sport en preventie en het meewerken aan activiteiten rond monitoring en evaluatie. Het herijkte sportakkoord moet uiterlijk 30 juni 2023 worden ingediend bij VSG.

Integrale aanpak sport en bewegen

Met welk thema u ook aan de slag gaat: met een integrale aanpak vergroot u de kans op positieve resultaten. Bij een integrale aanpak zet u in op meerdere pijlers tegelijk. Het gaat dan om voorlichting en educatie, de fysieke en sociale omgeving, signaleren en ondersteuning en regelgeving en handhaving. Lees meer over de integrale aanpak sport en bewegen  voor verschillende doelgroepen.

Erkende interventies sport en bewegen

Bekijk erkende interventies op het gebied van sport en bewegen. In deze interventieoverzichten kunt u sport- en beweeginterventies selecteren voor een bepaalde setting, zoals primair onderwijs en werk of een specifieke doelgroep, zoals ouderen en mensen met een lage sociaal economische status. Ook vindt u interventies in de database sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen die u kunnen helpen bij het vorm geven van uw lokale aanpak.
 

Meer informatie