Gebruik de onderstaande instrumenten voor de uitvoering van uw integraal gezondheidsbeleid of aanpak. Belangrijk is om goede samenwerkingsafspraken te maken en alle partijen goed op de hoogte te houden van de voortgang. 

Draaiboek 'Samenwerken in de wijk'

Draaiboek Samenwerken in de wijk

Het draaiboek ‘Samenwerken in de wijk’ helpt bij het organiseren van een bijeenkomst met uw samenwerkingspartners om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren en/of bij te sturen (IWW, 2017).

Krachtenveldenanalyse

Een krachtenveldanalyse helpt om in kaart te brengen hoe partijen in een samenwerkingsverband of netwerk zich tot elkaar verhouden. In het krachtenveld plaats je de actoren/stakeholders, hun betrokkenheid, hun invloed en hoe de onderlinge relaties zijn (Kessels& Smit, 2014).

Veranderdriehoek

De veranderdriehoek laat zien wanneer u welk type mensen het beste bij uw netwerk kunt betrekken (Kenniscentrum Sport, 2016).

Innovatiespiraal

De innovatiespiraal laat zien in welke fase het netwerk is. In elke fase moeten er andere dingen gebeuren. Meestal zijn er ook andere mensen bij betrokken. De innovatiespiraal helpt u om te kiezen wat er het eerst moet gebeuren (Kenniscentrum Sport, 2016).