Er zijn verschillende manieren om de sociale veiligheid en de sociale cohesie versterken in de buurt of wijk. Bekijk hieronder de voorbeelden van interventies voor het verbeteren van de sociale veiligheid en de sociale cohesie.

Voorbeelden sociale veiligheid

Inzet van buurtambassadeurs

In de wijk Merwestein in Nieuwegein durven veel bewoners elkaar niet aan te spreken op gedrag. Bijvoorbeeld bij overlast van kinderen of het bijplaatsen van afval. Gesprekken met wijkbewoners laten zien dat de overlast stress geeft. Maar angst voor ruzie houdt hentegen in het aanspreken van elkaar. Met het project ‘Betere Buurten’ is de gemeente Nieuwegein gestart met het trainen van buurtkrachten in de wijk. Zij durven andere bewoners in de wijk aan te spreken op hun gedrag. Deze buurtkrachten zijn zichtbaar in de buurt en vergroten de leefbaarheid samen met de wijkagent, wijkboa en wijkcoördinator. Een belangrijk onderdeel van de training is dat de deelnemers leren om de gesprekken positief in te steken. Op deze manier draagt de gemeente niet alleen bij aan de sociale veiligheid, maar ook aan de sociale cohesie. Lees meer over het project ‘Betere Buurten’.

Voorbeelden sociale cohesie

Betrek buurtbewoners

Gemeente Nieuwegein versterkt de sociale cohesie door ruimte te geven aan initiatieven en activiteiten van bewoners. Irene van Egmond, wijkcoördinator gemeente Nieuwegein: ‘Door huis-aan-huis aan te bellen en met mensen in gesprek te gaan, krijg je zicht op wat er goed en minder goed gaat in de wijk en waar behoefte aan is. Persoonlijk contact is belangrijk om mensen te betrekken en waar nodig op weg te helpen of in contact te brengen met anderen. Sleutelfiguren in de wijk kunnen weer andere inwoners betrekken. De continuïteit van activiteiten is soms een uitdaging, zeker in een wijk waar de betrokkenheid laag is of mensen geen ruimte voelen om mee te doen door chronische stress of gezondheidsproblemen.’ Lees meer over het betrekken van buurtbewoners op de website van gemeente Nieuwegein.

Meer sociale samenhang door groen initiatief

Drie jaar lang ondersteunde het Oranje Fonds 25 groene en sociale projecten binnen het programma ‘Groen Verbindt’. Deze projecten stimuleerden het contact en de betrokkenheid tussen mensen  door middel van buurttuinen.  Uit het evaluatieonderzoek bleek dat in drie jaar tijd de sociale samenhang en de leefbaarheid versterkten in de buurten van Groen Verbindt. Bekijk de tien tips uit de evaluatie voor meer verbinding in de buurt (2019).