Hoe behouden we een gezonde leefstijl in tijden van het coronavirus?  In samenwerking met thema- en kennisinstituten hebben wij leefstijladviezen ontwikkeld voor professionals werkzaam bij de gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of in de zorg. Met deze leefstijladviezen kunnen zij mensen helpen om (thuis) hun gezondheid op peil te houden.

Steunpunt Coronazorgen

Het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 volledig is vernieuwd en heeft een nieuwe naam: Steunpunt Coronazorgen. Hier kunt u terecht als u zich zorgen maakt of met vragen zit over de gevolgen van de coronacrisis. Waar nodig krijgt u doorverwijzingen voor hulp.

Leefstijladviezen voor een goede weerstand

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vier leefstijladviezen geformuleerd, gebaseerd op de belangrijkste pijlers van het Nationaal Preventieakkoord: beweging, voeding, alcohol en roken. Deze zijn opgenomen onder de Rijksbrede campagne #alleensamen. In het kader hiervan is een poster ontwikkeld met deze vier adviezen. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en en gemeenten kunnen deze poster ook delen met, en verspreiden onder, hun doelgroep. Download de poster 'Zorg goed voor jezelf' via Rijksoverheid.nl.

Leefstijladviezen per thema

Mentale gezondheid

Icoon hersenen mentale gezondheid

Mentale gezondheid

Bewegen

Icoon bewegen mens

Bewegen

Voeding

Icoon voeding, groente en fruit

Voeding

Alcohol, roken en drugs

Icoon alcohol drinken

Alcohol, roken en drugs

Sociale interactie

Icoon praatwolkjes sociale interactie

Sociale interactie

Seksualiteit

Icoon hart seksualiteit

Seksualiteit

Wetenschappelijk onderbouwde adviezen

De leefstijladviezen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM. De algemene maatregelen rondom bestrijding van het nieuwe coronavirus in Nederland zijn hierin leidend.

Onderzoek naar gedrag en welbevinden

Het RIVM en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (in samenwerking met andere GGD’en) onderzoeken het gedrag en welbevinden van Nederlanders tijdens de coronacrisis. Er wordt onderzocht wat Nederlanders vinden van de maatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met hen gaat. Bekijk de uitkomsten van het onderzoek