U bent hier

Praktijkverhaal Tactus

Tactus maakt verbeterslag met CGL-erkenningstraject

Verteld door: Leontien Hommels, senior programmaleider preventie bij Tactus Verslavingszorg

Sceptisch over de opbrengst

"We zijn als Tactus min of meer automatisch in het erkenningstraject van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en partners gerold", vertelt Leontien Hommels, programmaleider bij Tactus Verslavingszorg. "Toen de interventie 'Watwiljijmetwiet', een zelfhulpsite voor blowende jongeren, de Preffi-prijs won als meest veelbelovende preventieproject ging dat samen met de aanmelding voor het erkenningstraject. In eerste instantie waren wij wat sceptisch hierover, want wat levert een CGL-erkenning nu eigenlijk op? Dat een interventie werkt in de praktijk, dát is voor mij belangrijk. Bijvoorbeeld dat kinderen van verslaafde ouders leren dat de verslaving niet over hen gaat maar over hun ouder(s), zoals bij de interventie 'Talk 'n Joy'. In het begin hadden wij dan ook veel discussie over de opbrengst ervan en de tijd die we eraan kwijt zouden zijn. Aan de andere kant zag ik ook wel de positieve kant van het goed beschrijven van interventies. Het RIVM Centrum Gezond Leven bood zelfs aan om ondersteuning te bieden bij het indienen van de interventies. Toch hebben we ervoor gekozen om de interventies zelf te beschrijven samen met de mensen die ermee werken in de praktijk. Op deze manier leren juist ook onze mensen ervan, was daarbij het idee."

Het begin viel tegen

"We zijn gestart met het indienen van vier interventies voor erkenning. Dat viel in het begin even tegen zeg! Mijn collega is met het beschrijven van de interventie 'Talk 'n Joy' in totaal denk ik wel twee weken bezig geweest. Het blijkt ingewikkelder dan je vooraf denkt. In de praktijk weet je wat werkt en wat niet. De theorie erachter was voor ons altijd minder belangrijk of vergaten we.

Nu moesten we ineens de interventies theoretisch onderbouwen: welke principes zitten achter de interventie op basis waarvan gedragsverandering  te verwachten is? Toen kwamen ook dilemma's zoals, schrijven we de interventie op zoals in de praktijk of volgens de theorie? Natuurlijk is de theorie leidend, maar dat heeft consequenties voor de praktijk. Voor 'Talk 'n Joy' betekende het dat we ouders in de praktijk een grotere rol moesten geven dan we tot dan toe hadden gedaan."

Eyeopener

"De inzichten uit de theoretische onderbouwing, zoals ouders een grotere rol geven, waren echt een eyeopener. Het zelf beschrijven van de interventies leverde ons veel op, namelijk inzicht in hoe we de kwaliteit en effectiviteit van interventies kunnen verbeteren. We besloten om meer volgens een protocol te werken en voor elke interventie een draaiboek en training te maken. Zo leren we van elkaar hoe en waarom we een interventie op een bepaalde manier uitvoeren. De schrijvers zijn enthousiast over het schrijven en vooral over het proces dat ze doormaken. Zo zijn we echt een verbeterslag aan het maken!"

Effect in de praktijk is het belangrijkste

"De erkenning van de interventies an sich is voor ons eigenlijk niet zo belangrijk. Het verbeteren van onze interventies en daarmee zorgen voor meer effect in de praktijk wél. Mochten we de erkenning niet halen, dan hebben we in elk geval aangrijpingspunten voor verbetering. Al zou het wel een mooie bevestiging zijn dat we goed bezig zijn natuurlijk."

Zelf aan de slag met het erkenningstraject?

Wilt u een interventie indienen voor beoordeling?

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer