Titel Factsheet Continu Onderzoek Rookgewoonten 2014 
Publicatietype Reference
Year of Publication 2015
Auteurs Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging
Publisher Utrecht, Trimbos-instituut