Titel Factsheet roken onder volwassenen: kerncijfers 2016
Publicatietype Reference
Year of Publication 2017
Auteurs Springvloet L., van Laar M.
Publisher Utrecht: Trimbos-instituut - Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging