Titel Feiten en cijfers over meeroken - infographic
Publicatietype Reference
Year of Publication 2015
Auteurs Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging
Publisher Utrecht: Trimbos-instituut