Titel Gehoorschade en geluidsblootstelling in Nederland : Inventarisatie van cijfers
Publicatietype Reference
Year of Publication 2013
Auteurs Gommer M., Hoekstra J., Engelfriet P., Wilson C., Picavet H.
Secondary Title RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)