Titel Gehoorschade en geluidsblootstelling in Nederland : Inventarisatie van cijfers
Publicatietype Reference
Year of Publication 2013
Auteurs Gommer M., Hoekstra J., Engelfriet P., Wilson C., Picavet H.
Secondary Title RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu