Kenmerk

Omschrijving

Korte omschrijving

Geïntegreerde wijkgezondheidsprofielen is een cijfermatige (kwantitatieve) rapportage over de wijk en haar bewoners, gericht op gezondheid en determinanten van gezondheid. Het profiel biedt aangrijpingspunten voor verbinden preventie en zorg in de wijk. Door het profiel samen met partijen vanuit preventie- en zorgveld op te stellen is het een middel voor kennismaking, gezamenlijke focus en samenwerking.

Doel

Zicht krijgen op gezondheid van burgers op wijkniveau door het samenstellen van het wijkgezondheidsprofiel aan de hand van verschillende indicatoren. Deze zijn in te delen in de hoofdgroepen: bevolking, gezondheid en determinanten. Dit profiel kan dienen als startpunt voor het betrekken van partijen in de samenwerking.

Type instrument
  • Methodieken
Het instrument zelf
Fase proces
  • Voorbereiding
Doelgroep van instrument

De beoogde gebruiker is onderzoeker en professionals volksgezondheid

Setting
  • Gemeente/wijk
Thema
  • Integrale aanpak
Andere voorwaarden

Aandachtspunten zijn: opbouw van de presentatie, selectie van indicatoren, keuze van referentiecijfers, inzichtelijke en afwisselende figuren, tussentijdse toelichting of interpretatie en niet te veel willen laten zien. Zorg voor voldoende tijd in de voorbereiding.

Indicatie van kosten

Meeste cijfers zijn gratis, verder afhankelijk van aantal ingezette uren

Laatste update 2014
Contactpersonen
Naam E-mailadres Telefoonnummer Organisatie
Tranzo tranzo@tilburguniversity.edu 013 466 2969 Tranzo