U bent hier

Monitoren drugsbeleid

 
 

Met een monitor brengt u bepaalde effecten van het gevoerde beleid systematisch in kaart. Aan de hand van deze gegevens kunt u het beleid evalueren en zo nodig bijsturen.

Voorbeelden van monitortoepassingen

 • Monitoren van drugsgebruik (door een specifieke doelgroep);
 • Monitoren van een activiteit (bijvoorbeeld: hoeveel barmedewerkers hebben een training gevolgd?);
 • Registratie en analyse van gegevens (van bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde controles en opgelegde sancties);
 • Tevredenheidsonderzoek.

Voorbeeld: Registratie en analyse van politieregistraties

De gemeente Maastricht heeft ter voorbereiding op het opstellen van een handhavingsplan de lokale ervaringen met het softdrugsbeleid laten onderzoeken door de Politieacademie. Op basis van de politieregistraties met betrekking tot drugsincidenten en -overlast konden de onderzoekers concluderen dat het I-criterium, tegen de verwachting in, niet leidde tot een forse toename van geregistreerde drugsoverlast en het aantal drugs gerelateerde incidenten. Integendeel, het I-criterium gaat in Maastricht inmiddels hand in hand met een afname van de drugsincidenten en -overlast ten opzichte van de periode toen er nog veel niet-ingezetenen softdrugs kochten in Maastrichtse coffeeshops.

Instrumenten voor monitoring

Voorbeelden van instrumenten waarvan u gebruik kunt maken:

 • Regionale monitoren die gedrag meten en inzicht geven in gebruik, zoals het Antenneonderzoek of de Elektronische Monitor Volksgezondheid (E-MOVO). Aan deze gezondheidsmonitoren kunt u in overleg vragen toevoegen voor uw gemeente.
 • Incidentenregistraties bij ambulance, GGD, politie, ziekenhuizen, huisartsenposten, kinderartsen en scholen kunnen aanvullende informatie opleveren.
 • De Monitor Drugsincidenten rapporteert over het aantal drugs gerelateerde incidenten op EHBO-posten, op ziekenhuisafdelingen voor spoedeisende hulp, bij ambulances en politieartsen in acht regio's.
 • Regionale instellingen voor verslavingszorg kunnen cijfers leveren over hun cliëntenpopulaties en de uitvoering van interventies. De Stichting Informatievoorziening Zorg rapporteert jaarlijks op landelijk niveau over cliëntenpopulaties en verslavingsproblematiek.
 • U kunt ook gegevens gebruiken van veiligheidsmonitoren binnen de gemeenten.
 • Registraties van overtredingen en misdrijven door politie en gemeentelijke boa’s.
 • U kunt bliksemenquêtes onder ouders of gebruikers uitvoeren via internet of telefoon in samenwerking met GGD-en, instellingen voor verslavingszorg, universiteiten en hogescholen. Tip: drugs zijn illegaal, dus maak duidelijk dat deelnemers aan het onderzoek anoniem blijven. Dat helpt om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen.

Voorbeeld: Antenneonderzoek Amsterdam

Antenne is een jaarlijks onderzoek naar trends in alcohol- en drugsgebruik onder Amsterdamse jongeren. Het wordt in opdracht van Jellinek uitgevoerd door het Bonger Instituut, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Het Antenneonderzoek verzamelt gegevens door middel van een expertpanel en een enquête onder risicogroepen, waaronder uitgaanspubliek.

Tip: Alcohol- en drugsgebruik monitoren

 

In omgevingen waar zowel alcohol als drugs een rol spelen, zoals in het uitgaanscircuit, kunt u kosten besparen door de monitoring van bijvoorbeeld alcohol- en drugsgebruik te combineren.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer