U bent hier

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een veel gehoord doel van gezondheidsbeleid. Niet zo vreemd, want werknemers met een ongezonde leefstijl (zie ook de diverse gezondheidsthema’s) verzuimen aantoonbaar vaker. Een verbetering in de leefstijl draagt eraan bij dat werknemers nu en in de toekomst inzetbaar en productief zijn. Uit de Werkgevers Enquête Arbeid, WEA 2016 van TNO blijkt dat het aandeel organisaties dat beleid voert gericht op langer doorwerken met 40 procent gelijk is gebleven aan 2014.

Gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn niet hetzelfde. Gezondheid is een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid, maar er is meer nodig om werknemers goed in staat te stellen hun werk goed te kunnen doen. Hierin worden diverse pijlers onderscheiden:

 • Gezondheid: medewerkers zijn zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl.
 • Betrokkenheid: werknemers hebben ruimte en betrokkenheid bij het bedrijf.
 • Organisatie: de organisatie ondersteunt medewerkers om optimaal hun werk te doen.
 • Ontwikkeling: werknemers hebben mogelijkheden tot ontwikkeling.

Over de pijler gezondheid vindt u informatie op deze website.

Werkvermogen

In plaats van duurzame inzetbaarheid spreekt men ook van werkvermogen. Werkvermogen gaat uit van de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken. Het in Finland ontwikkelde ‘Huis van Werkvermogen’ bestaat uit vier verdiepingen waarop (het dak) werkvermogen rust. Eén ‘instabiele’ verdieping kan het werkvermogen van een werknemer doen instorten.

 • Gezondheid: functionele capaciteiten
 • Competenties: vaardigheden en kennis
 • Normen en waarden: houding en motivatie
 • Werk: omstandigheden, werkinhoud en leiderschap

Meer informatie over werkvermogen vindt u bij blikopwerk.nl.

Hulpmiddelen duurzame inzetbaarheid

 • Op healthy workplaces.eu vindt u praktische hulpmiddelen en richtlijnen voor een gezonde en veilige werkplek voor alle leeftijden. Ze zijn ontwikkeld op nationaal, EU- en internationaal niveau voor met name kleine en middelgrote ondernemingen. De richtlijnen helpen u om met succes positieve maatregelen te nemen en risico's te beperken, ook als het budget hiervoor beperkt is.
 • Blikopwerk.nl heeft voor u een aantal meetinstrumenten. Hiermee ziet u welke factoren van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. U krijgt inzicht in het huidige en toekomstige werkvermogen om het werk goed op werknemers af te stemmen.
 • Bij Duurzameinzetbaarheid.nl vindt u nieuws, praktijkverhalen en hulpmiddelen om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.
 • In het filmpje Schijf van 5 - Introductie Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van SZW vertellen collega’s die u voorgingen over de vijf factoren die er voor zorgen dat u maximaal profiteert van duurzame inzetbaarheid.
 • Om het gesprek aan te gaan met uw medewerkers over duurzame inzetbaarheid kan de vouwplaat van het huis van werkvermogen een hulpmiddel zijn.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer