U bent hier

Gezondheidsbeleid maken voor Gezond Werk

Waarom (integraal) gezondheidsbeleid?

Gezondheid wordt beïnvloed door veel verschillende factoren. Leefstijl heeft invloed op de gezondheidstoestand van werknemers. Maar ook de fysieke en sociale (werk)omgeving speelt een rol. In een (integraal) gezondheidsbeleid worden alle ideeën en acties op een rij gezet om deze factoren goed te kunnen beïnvloeden en om een vooraf opgesteld gezondheidsdoel te behalen. U vindt hier informatie die u kunt gebruiken bij het maken van beleid om de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Wetgeving en verantwoordelijkheid

Welke rol speelt de werkgever in de leefstijl van de werknemers? Natuurlijk zijn er een aantal zaken, met name rond Arbo (Arbeidsomstandigheden) en re-integratie, waartoe een werkgever wettelijk verplicht is door onder andere de Arbowetgeving. De werkgever heeft rondom leefstijl weinig wettelijke verplichtingen. Dit betekent niet dat de werkgever geen verantwoordelijkheid heeft, de werkgever mag een gezonde leefstijl wel stimuleren en faciliteren.

Argumenten voor gezondheidsbeleid

Er zijn verschillende argumenten waarom u wilt werken aan vitaliteit en een gezonde leefstijl van werknemers. Denk hierbij aan financiële afwegingen, maar ook goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werkwijzen gezondheidsbeleid

Er zijn verschillende stappen die u kunt nemen om tot een goed gezondheidsbeleid te komen. U hoeft daarin het wiel niet zelf uit te vinden. Bijvoorbeeld het BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning)-kompas of het Nationaal Inzetbaarheidsplan zijn bruikbare werkwijzen. Beschrijf vervolgens de werkwijze in een projectplan.

Randvoorwaarden gezondheidsbeleid

Om goed beleid te kunnen maken is het belangrijk om inzicht in de huidige gezondheidssituatie te krijgen en om beleidsprioriteiten daarop af te stemmen en doelstellingen te formuleren. Ook is er voldoende capaciteit en draagvlak nodig bij allerlei betrokkenen binnen en buiten de organisatie.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer