U bent hier

Argumenten gezondheidsbeleid Gezond Werk

Het is belangrijk de motieven voor gezondheids-, vitaliteits- of duurzame inzetbaarheidsbeleid te kennen. Vervolgens kan het beleid zo ingericht worden dat het hier zo goed mogelijk bij aansluit. De argumenten kunnen per organisatie of zelfs per persoon verschillen. Sommige bedrijven werken qua gezondheidsbeleid reactief: men onderneemt pas actie als een werknemer uitvalt. Steeds meer werkgevers streven echter naar een preventieve benadering.

Financieel

Gezonde werknemers verzuimen minder en zijn langer inzetbaar. Een veelgehoord argument is dan ook dat gezonde werknemers minder geld kosten. Voor een werkgever kan een goed gezondheidsbeleid belangrijk zijn om zo de verzuim(kosten) terug te dringen. Met de juiste activiteiten kan dat een grote besparing opleveren.

Veiligheid en productiviteit

Bij sommige bedrijven ligt het accent van het gezondheidsbeleid op een veilig werkproces. De kans op arbeidsgerelateerde ongevallen neemt af als iemand voldoende fit is voor het werk. Ook alcoholgebruik kan de kans op ongevallen vergroten. Het stimuleren van veilig gedrag kan voor een bedrijf erg belangrijk zijn.

Goed werkgeverschap & imago

Een ander doel is om bevlogen werknemers te hebben en te houden. Ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan aandacht voor medewerkers een thema zijn. Veel bedrijven zijn trots op hun vitaliteitsbeleid en tonen dat graag aan hun medewerkers en klanten. Het gezondheidsbeleid draagt zo bij aan de werknemerstevredenheid en een goed imago.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Werknemers moeten langer en tot op hogere leeftijd doorwerken. Dat betekent dat werknemers fit en vitaal moeten blijven. Organisaties kunnen aan de slag gaan met gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid, zodat werknemers op latere leeftijd inzetbaar blijven. Daarnaast is het belangrijk een aantrekkelijke werkgever te zijn voor jong talent.

Argumenten tegen gezondheidsbeleid

Bereid u voor op tegenargumenten. Een veel gehoord tegenargument is een gebrek aan capaciteit of andere beleidsprioriteiten. Ook is niet iedereen het erover eens bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor een gezonde leefstijl.

AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland)

"Bij gezondheidsbeleid speelt het stimuleren van een gezondere levensstijl (zoals voldoende beweging en ontspanning) een grote rol. Het voorkomen van uitval door een te hoge werkbelasting of een dalende belastbaarheid van werknemers kan een forse kostenbesparing zijn. Daarnaast stijgt de arbeidsproductiviteit naarmate meer werknemers vitaal en gezond aan het werk blijven."

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer