U bent hier

Beleidsprioriteiten gezondheid werknemers

Er bestaan vaak meerdere gezondheidsproblemen. Het is niet realistisch om deze allemaal tegelijk aan te willen pakken. Daarom is het nodig om vast te stellen welke gezondheidsproblemen de meeste prioriteit hebben en op welke doelgroep u zich wilt richten. Het is aan te raden het aantal prioriteiten te beperken, zodat u gedurende een bepaalde periode deze prioriteiten voldoende aandacht kunt geven. U kunt na een tijd andere prioriteiten kiezen.

Aansluiten bij de huidige situatie

Waar de prioriteiten zouden moeten liggen, kan worden bepaald door de huidige gezondheidssituatie. Hiermee weet u welke problemen of risico’s er zijn en of er specifieke groepen zijn waar u zich op kunt richten. Ook kunt u aansluiten bij beleidskeuzes die al gemaakt zijn of thema’s die al leven in de organisatie.

Wensen van werknemers

Ook kunnen de wensen van werknemers meegenomen worden in de prioritering. Hoe denken zij over gezondheid binnen het bedrijf en hoe kunnen zij bijdragen? Ook door medewerkers, of een vertegenwoordiging daarvan (bijvoorbeeld de ondernemingsraad), te betrekken bij het vormgeven van het beleid kunt u goed aansluiten bij de wensen van medewerkers.

Meest kansrijke onderwerpen

Tot slot kan bij het stellen van prioriteiten rekening worden gehouden met de mogelijkheden om te interveniëren. Sommige gezondheidsproblemen zijn lastig in de werksetting aan te pakken. En sommige prioriteiten zijn wellicht niet haalbaar binnen de beschikbare tijd of het budget.

VUmc (Vrije Universiteit Medisch Centrum)

“Het VIP-programma is op maat gemaakt voor een bepaald instituut. Bij de ontwikkeling van dit programma is de behoefte onder medewerkers gepeild en hun mening gevraagd over de invulling van het programma. Uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat veel medewerkers de werkdruk als hoog ervaren. Daarom ligt het accent in het VIP-programma op het bevorderen van mentaal welbevinden door middel van een aandachtstraining. Maar medewerkers zeiden bijvoorbeeld ook: ‘als er fruit klaarstaat dan eet ik het wel, maar ik neem het zelf niet mee omdat ik bang ben dat het geplet wordt onderweg’. Naar aanleiding van die input is ‘fruit op de werkplek’ opgenomen in het programma.” - Jantien van Berkel, promovendus bij het VUmc

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer