U bent hier

Capaciteit voor Gezond Werk

Om beleid uit te voeren moet een bedrijf beschikken over voldoende capaciteit. Gezondheidsbeleid behoort vaak niet tot de kernactiviteiten van de organisatie en aandacht voor een gezonde leefstijl is niet verplicht. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat er voldoende capaciteit is. Vaak vormt dit een grote belemmering voor goed gezondheidsbeleid.

Middelen en uren gezondheidsbeleid

Capaciteit is op te splitsen in middelen (geld) en uren (tijd). Er moet geld zijn voor het uitvoeren van beleid. Naarmate er minder geld gereserveerd is voor gezondheidsbeleid, zijn de mogelijkheden eveneens minder. Een eenmalige activiteit kost natuurlijk minder dan een doorlopend aanbod, maar zal misschien ook minder effect hebben. Er zijn ook mogelijkheden die weinig tot geen geld kosten, zoals een goed alcoholbeleid of het stimuleren van lunchwandelen.

Naast geld is er ook tijd nodig. Er zijn mensen nodig die het beleid maken en uitvoeren. Daarnaast kost het de werknemers zelf tijd om mee te doen aan activiteiten. Sommige bedrijven organiseren activiteiten buiten werktijd. Vaak kost het opzetten van gezondheidsbeleid meer tijd dan wanneer het eenmaal is geborgd.

Probeer aan te sluiten bij bestaande momenten. Input vragen voor gezondheidsbeleid kan misschien ook tijdens een maandelijks afdelingsoverleg. En een vragenlijst kan worden samengevoegd met het jaarlijkse MTO (medewerkertevredenheidonderzoek). Misschien is er al budget gereserveerd dat te gebruiken is voor gezondheidsbeleid. Maak van een teamuitje bijvoorbeeld een sportdag met gezonde lunch.

Capaciteit creëren

Niet altijd hoeven de kosten volledig gedragen te worden door de organisatie. Soms is er vergoeding mogelijk door de collectieve zorgverzekeraar. Er zijn diverse subsidieregelingen van het Rijk of verschillende Arbeidsmarkt- en Opleidingsfondsen. Soms is er gedeelde financiering met de brancheorganisatie mogelijk. Ook meewerken aan een onderzoek via bijvoorbeeld ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) kan nieuwe activiteiten opleveren zonder dat het de organisatie geld kost.

Een andere manier om de kosten en uren te drukken is samenwerking. Bedrijven op een bedrijventerrein kunnen gezamenlijk optrekken, door bijvoorbeeld samen één gezonde kantine te beheren of sportfaciliteiten te bieden. Ook binnen een branchevereniging is soms samenwerking mogelijk.

Zicht op de kosten en baten van gezondheid

Investeren in gezondheid levert gezondheidswinst op voor de werknemers, maar kan ook winst zijn voor uw bedrijf. Met de kosten-baten tool kunt u inzicht krijgen wat investeringen in duurzame inzetbaar kunnen opleveren.  Dit rekenmodel maakt gebruik van referentiedata over duurzame inzetbaarheid afkomstig uit verschillende bronnen. Zo kunt u verantwoord investeren in de gezondheid van uw medewerkers en uw bedrijf! De rekentool is ontwikkeld door het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO.

Op zoek naar subsidie voor gezondheidsbevordering

Er zijn diverse subsidieregelingen. Subsidies die zich richten op gezondheidsbevordering op de werkplek zijn vaak impulsregelingen. Wees alert op impulsen vanuit de overheid:

  • Subsidies en regelingen. Dit is een totaaloverzicht en bevat voor een klein deel ook subsidies op arbeidsomstandigheden en preventie voor werknemers.
  • Aan de slag. Hier leest u hoe u kosteloos kunt leren van ervaren bedrijven die vooroplopen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer