U bent hier

Hoe draagvlak creëren op het werk?

Draagvlak creëren voor gezondheidsbeleid

Met een goed idee bent u er niet: u heeft anderen nodig om ze te realiseren. Als er draagvlak is, doet u sneller zaken en krijgt u meer voor elkaar. Anderen voelen zich mede-eigenaar van het idee. Ze stemmen er mee in en zijn liefst bereid om er aan bij te dragen. Daarmee voorkomt u ook dat ze dwars gaan liggen.

Het belangrijkste principe van creëren van draagvlak is dat iemand zich eerst wil kunnen oriënteren op inhoud en consequenties van een nieuw idee. Mensen moeten vaak wennen en hebben denktijd nodig. Zij willen kunnen reageren en liefst het plan nog enigszins aanpassen. Die behoefte aan inspraak en invloed geldt voor iedereen. Of die ander nu directeur, HRM medewerker of OR lid is.

Het is noodzakelijk om in een vroegtijdig stadium de belangrijkste betrokkenen te benaderen. Nog voordat het plan in detail vaststaat. Kies een geschikt moment, dat past in de fasering van hun werk. Neem bijvoorbeeld contact op met de afdeling inkoop voordat een nieuw contract met de cateraar wordt afgesloten om een gezond aanbod te realiseren.

Meer over draagvlak creëren

Aan de slag met draagvlak creëren op het werk

Identificeer

 • Identificeer de belangrijkste betrokkenen.
 • Inventariseer hun doelen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijze (vooral bij nieuwe en onbekende actoren).
 • De volgende stappen hoeven niet altijd even intensief te worden uitgewerkt. Soms kun je voor een bepaalde actor een stap overslaan omdat er al aan voldaan is.

Informeer

 • Het is handig om een beknopte en concrete omschrijving van het plan te hebben. Als u dat nog niet heeft: maak een probleemomschrijving. Bedenk dat zowel cijfers als voorbeelden kunnen overtuigen.
 • Benoem argumenten voor uw plan, die de belangrijkste actoren zullen aanspreken. Misschien zijn er raakvlakken met bestaande activiteiten en doelen van de andere partijen? Welke voordelen zijn er voor hen te verwachten, welke belangen zijn in het geding? Probeer u in te leven in de ander.
 • Stap daarna op de ander af, meestal eerst in een 1-op-1 gesprek. Vraag om feedback op uw probleemomschrijving of plan. Vraag ook naar ontbrekende informatie over het onderlinge krachtenveld.

Pon

"Gerichte aandacht voor gezondheid draagt bij aan de doelstellingen van Pon. Je kan alleen topservice aan je klanten leveren, als de aandacht voor je eigen mensen ook top is. Daarnaast anticiperen we hiermee op demografische veranderingen en de explosieve stijging van de ziektekosten. Gezondheid is daardoor van strategisch belang voor de continuïteit van de onderneming. We willen nu bij Pon Fit met gezondheidsbeleid transformeren van kostenreductie naar gezondheidswinst." - Rik-Jan Modderkolk, Pon Fit manager bij Pon én Health Manager van het jaar 2011.

Enthousiasmeer

 • Besteed vooral aandacht aan de voordelen voor elke actor. Lobbyen of verkopen mag best!
 • Schrik niet van een paar negatieve reacties. Verdedig uw plan niet; laat het liever aanvullen.
 • Hou de kern van het plan wel overeind, anders haken anderen misschien weer af.
 • Behalve rationele argumenten hebben mensen vaak meer persoonlijke redenen om mee te doen: ze willen er graag zelf ook voordeel van hebben. Bijvoorbeeld iets nieuws ontwikkelen, plezier in de samenwerking, nieuwe expertise, een interessant netwerk.

Breng in beweging

 • Denk niet dat u het allemaal het beste weet. De meeste mensen vinden het belangrijk om mee te praten over invulling en oplossingen. Timmer het plan dus niet dicht.
 • Soms wil iemand eerst even afwachten en haakt hij later aan. Het is meestal verstandig om die mogelijkheid te bieden.
 • Sluit aan bij waar energie zit.
 • Vaak is het handig om een groep te vormen. Pas op met al het werk zelf doen. Verdeel liever de taken. Zo worden de anderen mede-eigenaar.
 • Regel randvoorwaarden zoals geld en tijd pas als er enthousiasme en instemming over het inhoudelijke plan is. Niet elke actor hoeft dit mee te brengen, het gaat er om dat ze achter het idee staan.

Blijf in beweging

 • Blijf continu aandacht besteden aan draagvlak: blijft iedereen de voordelen zien, stemmen ze nog in, dragen ze nog bij?
 • Focus op dat wat goed gaat en versterk dat. Kijk niet alleen naar de problemen.
 • Vier successen en laat de anderen delen in de eer.
 • Communiceer! Kies de passende vorm: dat kan een nieuwsbrief zijn, maar ook via Facebook of Twitter, persoonlijke gesprekken, gerichte bijeenkomsten, enzovoort.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer