U bent hier

Huidige gezondheidssituatie werknemers

Hoe zit het bij ons?

Voor een effectief gezondheidsbeleid is het belangrijk inzicht te krijgen in de huidige gezondheidrisico’s van het werk en de gezondheidssituatie van werknemers. Op basis hiervan stelt u prioriteiten m.b.t. uw gezondheidsbeleid. Het vinden van antwoorden op de volgende vragen draagt bij aan een effectief beleid:

  • Wat zijn de grootste gezondheidsproblemen of gezondheidsrisico's in het bedrijf?
  • Waar komen deze het meeste voor (bij welk type werk, doelgroep, afdeling of organisatieonderdeel)?
  • In welke mate zijn deze gezondheidsproblemen of -risico's beïnvloedbaar en veranderbaar?

Inzicht in de gezondheidsrisico's- en situatie

Verschillende bronnen geven inzicht in de gezondheidsrisico’s en -situatie op de werkplek. De Risico-inventarisatie en evaluatie en het PAGO zijn de meest bekende instrumenten om de gezondheidsrisico’s te inventariseren. Het PMO geeft daarnaast inzicht in de risico’s ten gevolge van de leefstijl. Indien nodig kunt u aanvullende healthchecks  inzetten. Ook kunt u vragen over de gezondheidssituatie toevoegen aan het MTO, bijvoorbeeld om te meten of u en uw collega’s een gezonde werkplek belangrijk vinden. Uiteraard zijn ook het personeelsbestand en verzuimcijfers nuttige bronnen voor informatie over de gemiddelde leeftijdsopbouw, de verzuimfrequentie en duur van het verzuim.

Gemeente Smallingerland

“De uitkomsten van ons medisch onderzoek gaven genoeg redenen om een vitaliteitsbeleid op te tuigen en een aantal collega’s letterlijk en figuurlijk te bewegen er een andere levensstijl op na te houden”. Deze uitspraak deed Djoekie Witteveen, medewerker bestuursondersteuning Smallingerland tijdens de JOGG-inspiratiebijeenkomst over Vitale werkgevers en werknemers. Meer weten? Lees het bericht over hoe de gemeente Smallingerland inzet op gezonde en vitale buitendienstmedewerkers.

Risicogroepen op het werk

Risicogroepen op de werkplek zijn groepen waarbij het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid verstoord is. Het gaat om beroepsgroepen met een zware psychische werkbelasting en beroepsgroepen met een zware fysieke werkbelasting. Ook medewerkers in branches met veel bewegingsarmoede (bijvoorbeeld de transportsector en administratief werk) zijn een risicogroep. Een aparte risicogroep, onafhankelijk van de sector, zijn werknemers met een lage SES.

Aan de slag met instrumenten

Er bestaan allerlei instrumenten die u kunt gebruiken om de gezondheidssituatie in kaart te brengen. U vindt ze op Duurzameinzetbaarheid.nl.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer