U bent hier

Projectplan Gezond Werk

Een projectplan is een document waarin alles staat beschreven wat van belang is voor het project. Een goed en actueel projectplan is erg nuttig. Niet alleen geeft het de projectleden en andere betrokkenen een beeld van de stand van zaken, het biedt nieuwe of tijdelijke projectleden tevens een goede start. Bovendien is het mogelijk om gedurende het project in de gaten te houden of het project nog wel volgens plan wordt uitgevoerd. En het is een goede manier om uw werkwijze te verantwoorden richting opdrachtgever of financier.

Inhoud van een projectplan

Een goed projectplan bevat tenminste de volgende onderdelen:

  • Beschrijving van de gezamenlijke visie en kaders waarbinnen het project moet worden uitgevoerd, eventueel aangevuld met een gedegen onderbouwing.
  • Concrete SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) doelstellingen die u wilt behalen, en alle relevante kenmerken van de beoogde doelgroep.
  • Overzicht van projectleden, andere belangrijke contactpersonen en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.
  • De planning van het project, zoals: voorbereiding, uitvoering en afronding.
  • De begroting van het project.
  • De aanpak, zoals: welke concrete activiteiten vinden plaats, waar en wanneer.
  • Een plan voor de monitoring en evaluatie van het project.

Een projectplan kan statisch zijn (als referentiedocument met de uitgangspositie van het project erin beschreven), maar ook dynamisch. In het laatste geval kan in het document bijvoorbeeld de planning steeds specifieker worden gemaakt. Het projectplan is een houvast bij de uitvoer en evaluatie van uw project.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer