U bent hier

Werkwijzen gezondheidsbevordering Gezond Werk

Wilt u aan de slag met de gezondheid van medewerkers en daarmee hun inzetbaarheid vergroten? U hoeft niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden! Voor gezondheidsbevordering op de werkplek bestaan diverse werkwijzen.

Leefstijl

Voor een gezonde leefstijl is er het BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning)-kompas. Deze bestaat uit een plan van zeven stappen dat toewerkt naar een beleidsmatige inbedding van activiteiten voor het stimuleren van een gezonde leefstijl:

 1. Draagvlak creëren: zorg ervoor dat u vooraf ondersteuning en goedkeuring krijgt voor de plannen of beslissingen die u gaat nemen. Zonder draagvlak is beleid vaak niet succesvol.
 2. Structuur aanbrengen: stel een projectteam aan van mensen uit verschillende geledingen binnen de organisatie, dat zorgdraagt voor het behalen van de opgestelde doelen en resultaten.
 3. Behoeften analyseren: ken de persoonlijke behoefte van de werknemers om ook bij hen draagvlak te creëren en behouden.
 4. Plan van aanpak opstellen: beschrijf goed wat allemaal van belang is voor het project, inclusief evaluatie.
 5. Actie ondernemen: laat medewerkers de voordelen van gezondheidsbeleid inzien en bied hen de kennis en mogelijkheid om hun leefstijl te verbeteren. Zet hiervoor de juiste activiteiten (interventies) in.
 6. Evalueren: beslis vooraf welke doelen geëvalueerd moeten worden. Wanneer en hoe worden die gemeten en wat is het startpunt?
 7. Borgen: borging van beleid betekent dat de processen en activiteiten als vanzelfsprekend worden geïntegreerd in het professionele gedrag van de werknemer en in de werkprocessen, methodieken en protocollen van de organisatie.

Meer informatie over het BRAVO-kompas vindt u op Bravokompas.

Duurzame inzetbaarheid

Voor duurzame inzetbaarheid bestaat ook het Nationaal Inzetbaarheidsplan. Dit bestaat uit acht stappen:

 1. Oriëntatie
 2. Analyse
 3. Ambities
 4. Plan van aanpak
 5. Informeren en inrichten
 6. Aan de slag
 7. Evalueren en bijstellen
 8. Borgen

Meer informatie over het Nationaal Inzetbaarheidsplan vindt u op Nationaalinzetbaarheidsplan.nl.

NS (Nederlandse Spoorwegen)

"Binnen de NS zit ‘gezond werken’ in onze haarvaten. Willen we voortijdige uitval en het ziekteverzuim terugdringen, dan moeten we daar serieus mee aan de slag. Of het nu gaat om veiligheid, geluid, stoppen met roken of afvallen: NS investeert in duurzaam en gezond ondernemen en draagt zorg voor de gezondheidssituatie van medewerkers. Collega’s zitten dan beter in hun vel, werken met meer plezier en stralen dat ook uit. Ik ben het absoluut oneens met de stelling dat dit 'niet het probleem van de werkgever' zou zijn: ik ben ervan overtuigd dat we samen met de medewerkers kunnen werken aan een fit en gezond NS." - Hanneke Suvaal, hoofd bedrijfsgezondheid bij de Nederlandse Spoorwegen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer