U bent hier

Wie is verantwoordelijk voor Gezond Werk?

Er is weinig wetgeving over leefstijl van werknemers. De werkgever kan zelf bepalen hoeveel aandacht gezondheidsbevordering krijgt. Er is veel discussie over de vraag in hoeverre de werkgever zich mag en wil ‘bemoeien’ met de leefstijl van werknemers.

'Werknemer is verantwoordelijk, werkgever mag stimuleren'

De meest gehoorde mening is “Gezonde leefstijl is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers, maar werkgevers kunnen dit wel stimuleren en faciliteren”. Onder andere FNV, CNV en MHP hanteren dit uitgangspunt.

Uit de Vitaliteitspeiling van 2014 blijkt ook dat 71% van de werkgevers en 63% van de werknemers vinden dat werknemers zelf het meest verantwoordelijk zijn voor hun vitaliteit. 81% van de werknemers vindt het positief als werkgevers een actieve rol spelen in de vitaliteit op de werkvloer. Een meerderheid van 77% vindt dat een werkgever de werknemer mag attenderen op zijn meer of mindere gebrek aan vitaliteit.

Afspraken leefstijlbeïnvloeding op het werk

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit voor goede, duidelijke afspraken tussen werkgevers en werknemers over leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer. In het signalement Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer maakt het CEG de ethische grenzen aan leefstijlbeïnvloeding inzichtelijk voor werkgevers en werknemers aan de hand van een zestal kernthema’s: inzetbaarheid, effectiviteit, legitimiteit, vrijheid, proportionaliteit en diversiteit. Zij willen hiermee de discussie op de werkvloer over leefstijlbeïnvloeding stimuleren.

Bespreekbaar maken en faciliteren

Wanneer werknemers behoefte hebben aan faciliteiten zodat ze beter in staat zijn het werk te blijven uitoefenen, hebben de meesten geen moeite om daarover het gesprek met de leidinggevende aan te gaan. Bijna driekwart van de werkenden heeft dit weleens besproken en werkgevers reageerden hier in meerderheid positief op. Hoger opgeleiden hebben dit vaker gedaan (78%) dan lager opgeleiden (60%). Daarnaast staat de meerderheid van de werknemers positief tegenover een jaarlijkse gezondheidscheck, mits de resultaten ervan niet zichtbaar zijn voor andere collega’s.

Ook uit een kwalitatief onderzoek in het MKB blijkt dat werkgevers en werknemers vinden dat werkgevers mogen ingrijpen, zowel wanneer de leefstijl het bedrijf schade toebrengt (economische argumenten) als vanuit oprechte interesse (zorgargumenten). Werknemers vinden wel dat een gezonde leefstijl vrijwillig moet zijn. Uit een ander kwalitatief onderzoek blijkt dat leidinggevenden overgewicht mogen bespreken, mits dit op een faciliterende en motiverende manier gedaan wordt.

ANWB (Koninklijke Nederlandse Toeristenbond)

“De ANWB heeft te maken met een hoge gemiddelde leeftijd. Om werknemers vitaal en optimaal inzetbaar te houden besteden we aandacht aan de leefstijl van medewerkers. Leefstijl is immers bepalend voor hoe je er op latere leeftijd aan toe bent qua fitheid en vitaliteit. Hiervoor bieden we leefstijladvies, fysiotherapie en sportfaciliteiten aan. Uiteindelijk willen we bereiken dat mensen ten aanzien van hun gezondheid zelf meer de regie nemen en dat wij faciliteren. Niet alleen in ons belang maar ook in hun eigen belang.”

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer