U bent hier

Gezonde activiteiten op het werk

Er zijn diverse mogelijkheden om op het werk een gezonde leefstijl te stimuleren. Het beleid kan worden gericht op verschillende thema’s en er zijn tal van activiteiten die kunnen bijdragen aan het bereiken van de gezondheidsdoelen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het stoppen met roken, een individueel of groepsgericht alcoholprogramma of een fietsregeling om beweging te stimuleren.

Oproep: eigenaar van leefstijlinterventie?

Bent u eigenaar van leefstijlinterventies gericht op de werkplek? Voeg ze toe aan de Interventiedatabase. Of laat interventies toetsen op kwaliteit in het Erkenningstraject.

Interventiemix

Gezondheidsbevordering heeft vaak het meeste effect als er een mix van activiteiten (interventies) wordt ingezet. U kunt daarbij een bedrijfsbrede aanpak combineren met individuele aandacht. Zo kunt u bijvoorbeeld een gezond kantine-aanbod combineren met een groepsvoorlichting over gezonde voeding en individuele begeleiding van personen die met hun voedingspatroon aan de slag willen.

Het leefstijlactiviteiten aanbod verkennen

De eerste stap in het kiezen van activiteiten is u bekend te maken met het aanbod. U krijgt dan een idee van de mogelijkheden en kunt deze afstemmen op de bestaande wensen. De activiteiten moeten bijvoorbeeld goed aansluiten op de doelgroep, de gekozen prioriteiten en doelstellingen van uw bedrijf. Hieronder staan links naar overzichten met activiteiten (leefstijlinterventies).

Leefstijlinterventies voor de werkplek

Kies voor kwaliteit

Hoe kiest u een geschikte activiteit uit bovenstaande overzichten met interventies? Bij ongeveer de helft van de bedrijven speelt 'effectiviteit' geen rol in de keuze voor een interventie. Zij vinden 'ervaring' belangrijker en gaan er ten onrechte van uit dat alle aanbod altijd 'effectief' is. Het is jammer om geld en tijd te investeren in activiteiten die geen effect hebben. De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies beoordeelt interventies op kwaliteit in het Erkenningstraject. Deze beoordeelde interventies kunt u vinden op Loketgezondleven.nl. Wilt u kiezen voor kwaliteit, dan kunt u het beste beginnen met zoeken in dit overzicht. Van deze interventies weet u dat zij voldoen aan landelijk gedragen criteria. Het aantal beoordeelde interventies groeit.

MTB (Maastrichtse Toeleveringsbedrijven)

"MTB heeft als arbeidsintegratiebedrijf veel werknemers met een beperking, beter gezegd 'mogelijkheid', in dienst. Onlangs is een nieuw verzuimprotocol opgesteld en zijn we gestart met integraal gezondheidsmanagement. Hierin wordt aandacht besteed aan de leefstijl van werknemers. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een stoppen-met-rokenprogramma en door in het bedrijfsrestaurant de voedingswaarde van het eten in kaart te brengen. De kwaliteit en effectiviteit van een gezondheidsinterventie is voor ons erg belangrijk. We willen immers het verzuim effectief terugbrengen en daardoor de arbeidsgeschiktheid van de medewerker bevorderen. Dit heeft binnen MTB geleid tot een aanzienlijke verlaging van het ziekteverzuim." - Ton Savelkouls, gezondheidsmanager bij MTB Regio Maastricht.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer