U bent hier

Borgen activiteiten Gezond Werk

De aandacht voor gezondheid binnen een organisatie kan door de tijd heen veranderen. Om te voorkomen dat deze aandacht wegebt als (ook) andere onderwerpen om aandacht vragen, is het aan te bevelen gezondheidsbeleid te borgen. Zoek naar manieren waarop gezondheidsbeleid vanzelfsprekend kan worden gemaakt, in plaats van incidenteel.

Aansluiten bij bestaande structuren

Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren. Zo kunt u bijvoorbeeld een behoefteanalyse of beleidsevaluatie laten aansluiten bij de RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) of het MTO. Het is verstandig een link te leggen tussen gezondheidsbeleid, Arbobeleid en personeelsbeleid. Uit onderzoek is bekend dat bij bedrijven met een goed kwaliteitssysteem het gezondheidsbeleid beter geborgd is. Daarnaast kunt u aandacht voor individuele gezondheid opnemen in het format voor de functioneringsgesprekken of persoonlijke ontwikkelingsplannen. Tevens kan iedere nieuwe medewerker bij indiensttreding een informatiepakket ontvangen over het gezondheidsbeleid binnen uw organisatie.

Ernst & Young

"Binnen het Ernst & Young Nederland en België hebben meer dan 1400 medewerkers het Fit4theJob-programma gevolgd. In het Fit4theJob-programma besteden we veel aandacht aan energiemanagement en daarbij de fysieke, mentale en emotionele gezondheid. Ook wordt er een link gelegd naar topsport. Het gezondheidsbeleid is goed ingebed in de organisatie. Het is een strategisch onderwerp, sluit aan op de talentontwikkeling en organisatiedoelstellingen. Bovendien zijn de gezondheidsdoelstellingen opgenomen in het corporate responsibility jaarverslag van Ernst & Young." - Caroline van den Berg, manager Fit4theJob bij Ernst & Young.

Borging in ziekteverzuimbeleid

De activiteiten gericht op het bevorderen van de gezondheid van werknemers, met als doel het voorkomen van ziekteverzuim, kunnen in het ziekteverzuimbeleid worden beschreven. Het ziekteverzuimbeleid gaat in op de wijze waarop voorkomen wordt dat werknemers uitvallen voor werk en hoe zijn gere-integreerd kunnen worden. Ziekteverzuimbeleid is echt maatwerk: het moet passen bij de aard van het bedrijf, de omvang en de cultuur. In het Arbobesluit is impliciet de wettelijke plicht beschreven een ziekteverzuimbeleid te voeren.

Borging in arbocatalogi

In een arbocatalogus kunnen de afspraken rondom gezondheid op het werk te opgenomen worden om ze te borgen. Arbocatalogi bieden de mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om zelf te bepalen hoe ze de in de wet gestelde doelvoorschriften bereiken. Bedrijven kunnen zelf een arbocatalogus opstellen of zich aansluiten bij de arbocatalogus van hun branche. De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) toetst de arbocatalogi die voor een hele sector of branche worden opgesteld.

Voorbeeld van een arbocatalogus

Op Arboportaal.nl staan voorbeelden van arbocatalogi. De Arbocatalogus Ambulancezorg bevat bijvoorbeeld een toelichting op de specifieke arbeidsrisico's voor de ambulancesector, zoals: veiligheid, fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting waaronder werkdruk. Daarbij worden richtlijnen en informatie over oplossingen gegeven met praktijkvoorbeelden.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer