U bent hier

Communiceren over Gezond Werk

Bestaande communicatiekanalen gebruiken

Een goede communicatie is belangrijk voor elke verandering. Gebruik de verschillende bestaande kanalen om gezondheid steeds weer onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan intranet, e-mail, memo’s, het bedrijfsblad, publicatieborden, het (maatschappelijke) jaarverslag. Gebruik uitnodigende en activerende woorden. Vervang negatieve woorden door positieve woorden en vermijdt woorden als ‘moeten’. Werk met leuke voorbeelden en zet enthousiaste collega's in als ambassadeur.

Gezondheid in functioneringsgesprekken

Het is een valkuil om óver medewerkers te spreken in plaats van mét medewerkers. Bespreek daarom gezondheid en vitaliteit in bijvoorbeeld werkoverleggen en functioneringsgesprekken. Hiermee kunt u mensen aanzetten tot nadenken over hun eigen gezondheid. De medewerkers kunnen aangeven of ze dit werk kunnen blijven doen en hoe de werkgever hierbij kan ondersteunen.

De Lange Wei

"Bij zorginstelling De Lange Wei te Hardinxveld-Giessendam is gezondheid ingebed in de visie gericht op het welbevinden en geluk van medewerkers en cliënten. Wij hebben onze kernwaarden verwoord in het gezondheidsbeleid. Dat beleid wordt breed ingezet en gedragen door medewerkers. Betrokkenheid en participatie zijn daarbij belangrijk, bijvoorbeeld via het agenderen op elk overleg van samenwerking, communicatie en Arbo (arbeidsomstandigheden). Onze gezamenlijke visie en integrale benadering van bedrijfsvoering en gezondheid zorgt voor prachtige resultaten: tevreden en gelukkige medewerkers en cliënten én een ziekteverzuim van slechts 2,12%." - Wil Markesteijn, directeur bij De Lange Wei én Health Manager van het jaar 2012.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer