U bent hier

Gemeente Den Haag komt in beweging

Verteld door: Henriët van Rossum, senior beleidsmedewerker sportbeleid bij de Gemeente Den Haag

Het begon allemaal in 2008. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil gemeenten met slechte achterstandsscores een (gezondheids)impuls geven. Gezondheidsachterstanden, overgewicht,   hart- en vaatziekten en diabetes nemen nog steeds toe. Aan honderd gemeenten is gevraagd om door middel van sport en bewegen de gezondheid van hun ‘inwoners’ te bevorderen. “Ook aan gemeente Den Haag is deze vraag gesteld”, vertelt Henriët van Rossum.

Zelf het goede voorbeeld geven

“En zo gingen we aan de slag”, vertelt Henriët. "Den Haag zat in het tweede tranche van de impuls en startte in 2011 met twee projecten, waarbij we ons richten op volwassenen. Deze doelgroep bevindt zich het grootste deel van hun tijd op het werk. Toen dachten we, dat is kansrijk en levert een win-winsituatie op, we gaan allerlei Haagse bedrijven aansporen iets met hun medewerkers te doen. Tenslotte willen werkgevers een laag arbeidsverzuim, vitale medewerkers, die goed presteren en effectief zijn. Ook werknemers willen graag vitaal zijn, waardoor zij voldoende energie overhouden om in hun vrije tijd te genieten. Het project, Vol voor Vitaal, heeft als doel organisaties in Den Haag te ondersteunen bij hun vitaliteitsbeleid. Het project moet bijdragen de Haagse werknemer vitaler te krijgen. Tegelijkertijd realiseerden we ons, dat dit niet kan zonder dat we zelf het goede voorbeeld geven. Zo zijn we het project Fit en Gezond voor onze eigen medewerkers gestart”.

Wat vinden de medewerkers?

“Uiteindelijk moeten onze medewerkers het gaan ‘doen’. Dus wat zij ervan vinden, is een niet onbelangrijke vraag. Aan meer dan zeshonderd medewerkers is de vraag gesteld of ze willen werken aan een actievere gezondere leefstijl. De helft van de collega’s beweegt bijvoorbeeld onvoldoende om hun gezondheid op peil te houden. Van deze helft wil 70% hier graag verandering in aanbrengen. Onder een aantal medewerkers is een diepte interview gehouden. Vragen die we stelden waren: Hoe staan jullie erin? Mogen wij als werkgever ons ermee bemoeien? Wat we vaak te horen kregen was; als activiteiten op het werk worden aangeboden, ga je het sneller doen. Het motiveert juist! Ook is er een oproep gedaan om mee te doen aan een fittest, waarvan de opkomst groot was. Meer dan zeshonderd medewerkers deden mee. Dus draagvlak vanuit zowel de top als vanuit de medewerkers was er”, vertelt Henriët enthousiast.

Vol voor Vitaal

“Voor het project Vol voor Vitaal, ons externe project, hebben we met negen Haagse bedrijven een convenant gesloten”. We trekken samen op en kijken in elkaars keuken. Een heel goede manier om kennis te delen en van elkaar te leren. Ernst & Young, KPN, Haga Ambassade businessclub rond HAGA-ziekenhuis, HTM, Politie Haaglanden, Parnassia, De Haagse Scholen (het schoolbestuur voor openbare scholen), Tap Taxi en de Veiligheidsregio Haaglanden vinden het allemaal belangrijk dat hun medewerkers gezond zijn. Om de kennis verder te delen en informatie uit te wisselen met andere organisaties, organiseren wij regelmatig congressen en is er de website waar bedrijven kennis en ideeën over gezondheidsbeleid uitwisselen, namelijk Denhaag.nl/vitalemedewerkers. Het leuke is dat je met je eigen programma anderen inspireert”.

Kom met iets nieuws

“Net voor de zomer was de kick-off van ons interne project Fit en Gezond. Allerlei activiteiten worden aangeboden: lunchwandelen, competitie minitafeltennis, de yogamaand en zelfverdedigingscursussen. Maar het leukste vind ik zelf, de geavanceerde stappenteller. Met de computer lees je hem uit via een website. Hij meet je stappen, je bewegingen en je kunt je eigen challenge maken. Bijvoorbeeld de marathon van Berlijn lopen. Of je kunt deelnemen aan typisch Haagse evenementen zoals de City - pier - City loop en de Rabobank Beach Challenge. Het leuke hieraan is, dat je elkaar kunt uitdagen. Ook bestaande initiatieven proberen we nieuw leven in te blazen. Bijvoorbeeld cursussen om te stoppen met roken en matiging van alcohol of bedrijfsfitness onder begeleiding van een (voedings)coach. Dit slaat erg aan. Daarnaast werken we nauw samen met Sport en Zaken (Sportenzaken.nl), gelinkt aan NOC*NSF. We bieden sportclinics aan om mensen enthousiast te maken voor een sportclub.

Project onder de aandacht

Via nieuwsbrieven, posters, flyers en intranet proberen we de activiteiten en programma’s op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Wat wij bijvoorbeeld doen is medewerkers aan het woord laten over hun eigen ervaringen. De ervaring leert namelijk: je gaat pas veranderen als je jezelf ergens in herkent. Het project heeft ook drie ambassadeurs. Karsten Klein (wethouder sport), Rabin Baldewsingh (wethouder Volksgezondheid) en Annette Bertram (gemeente secretaris Den Haag), die het goede voorbeeld geven en daardoor ook de medewerkers motiveren”.

Tips voor het implementeren gezondheidsbeleid

“Bij ons is het project gelukkig goed ontvangen. Wij hebben veel gehad aan de communicatiematerialen Gezond Werk van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met behulp daarvan kan communicatie over gezondheid en preventie op het werk richting directies of management van bedrijven ingevuld worden. Nog een goede tip is: stel een begeleidingscommissie samen. Wij hebben er één waarin alle diensten vertegenwoordigd zijn. Het management kan zo de boodschap goed overdragen naar de medewerkers. Maar andersom is ook belangrijk: zorg dat gewone medewerkers je ambassadeurs worden. Dan pas gaat het thema leven op de werkvloer. En niet te vergeten: breng de boodschap positief”!

Op Loketgezondleven.nl delen we inspirerende, realistische praktijkervaringen. Op deze pagina vertelt Henriët van Rossum, senior beleidsmedewerker sportbeleid bij Gemeente Den Haag over Haagse inspanningen om te werken aan de gezondheid van werknemers. Ook een verhaal of ervaring delen? Mail naar centrumgezondleven@rivm.nl.

Fotografie: foto bovenaan Vredesloop - Jong Den Haag. Foto midden: Erik Duin St4R

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer