U bent hier

Samenwerken Gezond Werk

Samen werken aan gezondheidsbeleid

Bij de totstandkoming en uitvoering van gezondheidsbeleid spelen verschillende partijen een rol. Daarnaast heeft een nieuw gezondheidsbeleid of gezondheidsactiviteiten consequenties voor de betrokkenen. Mensen moeten vaak wennen en hebben denktijd nodig om te kunnen reageren. Het is daarom handig om alle partijen in een vroeg stadium te benaderen om samen te werken aan het gezondheidsbeleid.

Aan de slag met samenwerken op het werk

Definieer samenwerkingspartners

 • Verken partners binnen het bedrijf die betrokken kunnen worden bij gezondheidsbeleid, zoals directie, , Arbo medewerkers, communicatie en de ondernemingsraad.
 • Verken externe partijen die betrokken kunnen worden bij gezondheidsbeleid, zoals de verzekeraar, arbodienst en publieke organisaties in de regio, bijvoorbeeld de GGD.
 • Breng in kaart bij welke partijen al veel draagvlak is voor gezondheidsbeleid en bij welke partijen meer weerstand aanwezig is.

Werk aan een basis voor samenwerking

 • Stimuleer dat de verschillende interne en externe partijen elkaar leren kennen en elkaars taal leren spreken. Dat kan bevorderd worden via een bijeenkomst, een gezamenlijke nieuwsbrief, via werkbezoeken of door aan te sluiten bij elkaars overleggen.
 • Formuleer een gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijke doelen en respecteer ook elkaars onmogelijkheden. Benoem wat de meerwaarde is van het werken met elkaar. Denk vanuit kansen en probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij elkaar. Creëer win-winsituaties.
 • Probeer snel kleine gezamenlijke successen te behalen en maak deze zichtbaar voor alle betrokkenen.

Zorg voor een samenwerkingsvorm

 • Zorg voor een vorm om de samenwerking te bekrachtigen (structuur en werkwijze). Ga na of het nodig is een projectgroep op te richten. Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken of overleggen
 • Maak afspraken over de verantwoordelijkheden, taken, tijdsbesteding en geld. Partijen kunnen op verschillende niveaus betrokken zijn, variërend van informeren, advies geven, tot het gezamenlijk besluiten nemen.

Onderhoud de samenwerking

 • Zorg ervoor dat partners goed aangesloten blijven en houd ze op de hoogte. Investeer in de relaties, ook door informeel contact buiten het samenwerkingsverband.
 • Deel en vier successen met elkaar.

Evalueer de samenwerking

 • Bespreek de samenwerking ook tussentijds
 • Benoem knelpunten tijdig.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer