U bent hier

Gezondheidsthema's voor Gezond Werken

Invloed van werk op gezondheid

Maatschappelijke participatie bevordert de gezondheid. Arbeid en vrijwilligerswerk hebben over het geheel genomen positieve effecten op gezondheid. Behalve bij blootstelling aan ongunstige arbeidsomstandigheden. De belangrijkste ongunstige arbeidsomstandigheden zijn blootstelling aan gevaarlijke stoffen, psychosociale en fysieke arbeidsbelasting ([1]).

Invloed van gezondheid op werk

Gezondheid heeft ook invloed op werk. Gezonde en fitte werknemers zijn langer inzetbaar en presteren beter. Het bevorderen van de gezondheid van werknemers kan leiden tot lager ziekteverzuim, meer voldoening, hogere motivatie en minder verloop van werknemers. Juist in tijden van vergrijzing, langer doorwerken en concurrentie op de arbeidsmarkt is het van belang om 'fit for the job' te blijven.

Risicogroepen in de setting werk

Risicogroepen op de werkplek zijn groepen waarbij het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid verstoord is. Het gaat om beroepsgroepen met een zware psychische werkbelasting en beroepsgroepen met een zware fysieke werkbelasting. Ook medewerkers in branches met veel bewegingsarmoede (bijvoorbeeld de transportsector en administratief werk) zijn een risicogroep. Een aparte risicogroep, onafhankelijk van sector, zijn werknemers met een lage SES (Sociaaleconomische status).

Gezondheidsthema's

Gezondheidsthema’s die aan de orde komen, zijn: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning (mentale gezondheid) (BRAVO). Daarnaast is voor de werkplek het thema veiligheid belangrijk en krijgt het thema zwangerschap apart aandacht.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer