U bent hier

Mentale gezondheid en werk

Gevolgen van mentale klachten

Psychische klachten en aandoeningen kosten jaarlijks miljarden euro's aan verzuim, presenteïsme (verminderde prestatie bij aanwezigheid) en personeelsverloop. Ook kan er negatieve invloed zijn op creatieve, cognitieve en sociale competenties.

  • Werkstress leidt jaarlijks tot 7,5 miljoen verzuimdagen en kost Nederland 1,8 miljard euro per jaar.
  • De totale verzuimkosten door psychische aandoeningen voor de gehele werkende bevolking in Nederland zijn hoog. In 2011 was dat 2,7 miljard euro (12 miljoen dagen). Bron: Nemesis-onderzoek .
  • Werknemers met een depressie verzuimen jaarlijks gemiddeld 30 dagen meer dan mensen zonder een depressie.

Omvang mentale klachten op het werk

Meer dan een miljoen werknemers last hebben van burn-out klachten. Jonge werknemers van 25 tot 35 hebben relatief vaak last, namelijk 17 procent. Bron: Monitor Arbeid.
Ruim 4% van de beroepsbevolking lijdt aan een depressie. Depressie komt voor in ieder soort beroep, maar vaker in beroepen met een hoge emotionele werkdruk, zoals in de gezondheidszorg, sociaal werk en onderwijs.

Wat levert mentale gezondheid op?

Het hebben van beleid - en een aanbod - op het verbeteren van de mentale fitheid en voorkómen van psychische klachten en depressie heeft een positief effect op verzuim, de kwantiteit én de kwaliteit van het werk. Mensen met een goed ontwikkeld mentaal vermogen hebben een kleiner risico op het krijgen van psychische klachten en stoornissen. Een slimme werkgever investeert in de mentale fitheid van zijn medewerkers. Dat is goed voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie als geheel.

Acht van de tien werkgevers beschouwt de mentale gezondheid van werknemers als een belangrijke indicator van het succes van het bedrijf, en 40% geeft aan maatregelen te hebben genomen om de mentale gezondheid te bevorderen. Deze zijn vooral gericht op persoonlijke groei, bevlogenheid en vitaliteit. Voorbeelden zijn yoga, fitness en stressreductieprogramma’s, maar ook meer ‘reguliere’ activiteiten zoals voortgangsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Bron: RIVM rapport Beleid rondom mentale gezondheid in de werksetting.

Aanpak mentale gezondheid op het werk

Er zijn interventies voor psychische gezondheid, depressie en spanning die de mentale fitheid van medewerkers vergroten. Onderzoek toont aan dat vroegtijdige opsporing op psychische klachten en depressie, gevolgd door een aanbod van gecombineerde interventies, loont.
De (gratis) online trainingen ‘Beter slapen’, ‘Minder stress’ en ‘Minder piekeren’ helpen bij vermindering van de specifieke klacht én in de vermindering van depressieklachten.

Een aantal voorbeelden, praktijkverhalen en tips over werkstress vindt u op Duurzameinzetbaarheid.nl.

Praktijkverhaal: fit voor de werkvloer

Mentale fitheid, hoe pak je dat aan? In het artikel Fit voor de werkvloer (Arbo,december 2016) vertelt Brahm Thio hoe hij vorig jaar aan de slag ging bij Apotheek Bergeijk. Hij merkte dat de mentale veerkracht van de 28 medewerkers beter kon en wilde de werkstress verminderen. Hij koos hiervoor de interventie Mentaal FIT Werken.

Voorbeeld: werkstress bespreekbaar maken

Werkstress kan verschillende oorzaken hebben, zoals werkdruk, problemen met collega’s, of onzekerheid over je functie. Met elkaar in gesprek gaan over dit thema helpt in bewustwording en het doorbreken van een ‘taboe’ op werkstress, maar kan ook lastig zijn. De gespreksleidraad kan hierbij helpen als instrument. Het zijn twaalf gesprekskaarten, waar je met elkaar thema’s bespreekt om te komen tot nieuwe inzichten. Op de achterkant staan suggesties voor een verdere aanpak.

De gespreksleidraad is ontwikkeld door partijen in opdracht van duurzameinzetbaarheid.nl en checkjewerkstress.nl. 

Preventie psychosociale arbeidsrisico's en regelgeving

Het Arbo besluit bevat een artikel (2.15) over psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen ter voorkoming en beperking. Hierin staat dat de werkgever verplicht is het risico op psychosociale belasting zoveel mogelijk te beperken. Ook is de werkgever verplicht om voorlichting over de stressbronnen en de geboden preventiemiddelen te geven wanneer er gevaar bestaat voor psychosociale arbeidsbelasting. Meer informatie over werkstress en psychosociale belasting vindt u bij Inspectieszw.nl.

Mentale gezondheid informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer