U bent hier

Roken en werk

Gevolgen van roken op de gezondheid

Roken is een belangrijke factor in het ontstaan of verergeren van vele chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, verschillende soorten kanker, luchtwegproblemen en diabetes. Meeroken of passief roken is eveneens schadelijk. Zo vergroot leven met een rokende partner die binnenshuis rookt de kans op longkanker met 20%.
Roken heeft ook invloed op de kwaliteit van leven. Tegengesteld aan wat rokers veelal denken, is de kwaliteit van leven van ex-rokers hoger dan die van rokers. En deze hogere kwaliteit van leven kan zich vertalen in een hogere productiviteit. Bron: Succesvol stoppen met roken.

Omvang en invloed van roken op het werk

Ongeveer een kwart van de werknemers rookt en neemt daarvoor rookpauzes tijdens het werk. Roken komt vaker voor bij mensen met een lager opleidingsniveau.

Een werknemer die dagelijks vier rookpauzes van tien minuten neemt buiten de vastgelegde lunch en koffie- en theepauzes is op jaarbasis ongeveer 150 uur aan het roken. Rokers zijn vaker ziek dan niet-rokers. Zo hebben zware rokers een verzuim van 5,8% ten opzichte van een percentage van 3,4% voor ex-rokers en 2,4% bij niet-rokers.

Wat levert een actief rookbeleid op?

  • Kosten besparing door verzuimreductie en een hogere productiviteit. 
  • Verbeterde sfeer op de werkvloer tussen rokers en niet-rokers.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap door bij te dragen aan een vermindering van het aantal chronisch zieken en van sociaal economische gezondheidsverschillen.
  • Verhoging van de kwaliteit van leven van medewerkers
  • Het denormaliseren van roken (op het werk).

Aanpak rookbeleid op het werk

  • Breng de rookprevalentie en de behoefte van rokers aan stop-ondersteuning in kaart.
  • Zorg ervoor dat het actieve rookbeleid breed gedragen wordt en dat meerdere mensen zich hiervoor verantwoordelijk voelen.
  • Werk aan de bewustwording van het rookgedrag op de werkvloer. 
  • Maak gebruik van het overzicht van begeleidingsvormen bij  stoppen met roken.
  • Sluit als bedrijf aan bij regionale of landelijke campagnes zoals Stoptober.nl.

Roken en regelgeving

Wetgeving op het gebied van roken is de Tabaks- en Rookwarenwet. Een belangrijke regel van die wet is dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Dat betekent dat er niet mag worden gerookt op het werk, zelfs niet als iedereen het zegt goed te vinden als er wordt gerookt. Hiermee wordt gezondheidsschade door passief roken vermeden. Het rookverbod geldt voor iedereen en geldt overal op het werk. Er zijn een aantal uitzonderingen waar wel mag worden gerookt: rookruimtes, buiten en in een aantal bijzondere gevallen (bijvoorbeeld: een huiskamer in de psychiatrie, ouderenzorg of maatschappelijke opvang). De werkgever is vrij om in rookruimtes te voorzien of rookpauzes toe te staan. De werkgever mag roken op het werk (en daarmee rookpauzes) ook verbieden.

Roken informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer