U bent hier

Veiligheid en werk

Omvang arbeidsongevallen

Werknemers lopen kans op een arbeidsongeval, omdat er nog te vaak onveilig gewerkt wordt. Mensen komen op het werk in aanraking met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, hoge geluidsniveaus en fysieke belasting of werken op grote hoogte. De risico’s die zij lopen kunnen leiden tot ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In 2013 vonden er naar schatting 570.000 arbeidsongevallen plaats. In 270.000 gevallen was een medische behandeling noodzakelijk.

Wat levert veilig werken op?

Door in te zetten op het verbeteren van de veiligheid op het werk kan de werkgever besparen op verzuim en uitval van medewerkers. Het bespreekbaar maken van veiligheid is eigenlijk gewoon slim ondernemerschap.

Aanpak veilig werken

Het verbeteren van de veiligheid begint met het bespreekbaar maken van onveilig gedrag op de werkvloer. Ongevallen worden vaak toegeschreven aan pech of de stommiteit van een medewerker en niet aan een gebrek aan communicatie over veiligheid. Kennis over het veranderen van de werkcultuur is hierbij essentieel, zodat mensen elkaar ook aanspreken op gedrag. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van interventies voor een veilige werkplek.

Veiligheid en regelgeving

In het Arbo (Arbeidsomstandigheden) besluit is veel aandacht voor regels over veiligheid. Deze veiligheid heeft vaak te maken met gevaarlijke stoffen, machines, hoge geluidsniveaus, etcetera. In de regel is de werkgever verplicht het risico zo laag mogelijk te houden, het probleem aan te pakken bij de bron en de werknemers goed voor te lichten over veiligheid en preventie van ongevallen. De werknemer is op zijn beurt verplicht op verantwoorde manier om te gaan met bijvoorbeeld stoffen en machines.

Arbocatalogi en RI&E

De preventie van arbeidsongevallen richt zich voornamelijk op organisatorische (wetgeving en zelfregulering) en technische veiligheidsmaatregelen (zoals: valbeveiliging en gehoorbescherming). Sinds 2007 vraagt de Arbo wet werkgevers en werknemers zelf invulling te geven aan de wetgeving binnen de eigen sector. Brancheorganisaties en sociale partners leggen de uitgangspunten hiervoor vast in Arbocatalogi. Afspraken over veilig werken kunnen hierin opgenomen worden. Daarnaast is een veilige werkomgeving onderdeel van de Risico-inventaristie en evaluatie. Werkgevers treffen maatregelen op grond van de RI&E voor goede en veilige arbeidsomstandigheden.

Veiligheid informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer