U bent hier

Praktijkverhaal Zalsman Zwolle

Interview met Leonie Fidder, HRM-adviseur bij grafimediabedrijf Zalsman, Zwolle

Waarom aan de slag met gezondheid op het werk?

Onze industrie heeft een hoog vergrijzingscijfer terwijl we steeds langer door moeten werken. Naast fysiek zware arbeid heeft onze binnendienst veel stressgerelateerd werk vanwege piekmomenten in vraag en aanbod op de markt. Een hartaanval van een werknemer maakte ons extra bewust van het belang van kwaliteit van leven tijdens het werk en na je pensioen. Wat ons betreft gaat de verantwoordelijkheid van de werkgever dan toch verder dan de deur van het werk.

Duurzame inzetbaarheid en inzet vitaliteitscoach

Vijf jaar geleden begonnen we met het aanbod van een fitness abonnement in ruil voor twee verlofdagen. Daarnaast boden we fruit op de werkvloer aan. Na een tijd bleek dat mensen die dit het meest nodig hadden het minst gebruik maakten van het aanbod. Reden genoeg dus om verdere stappen te zetten en ook hen bij het gezondheidsbeleid te betrekken.

‘Hoe pakken we dit aan en hoe krijgen we onze mensen mee tot hun 67e?’ was de vraag. Samen met een vitaliteitsbedrijf bedachten we een goed jaar geleden een vitaliteitsprogramma. Collega’s bespraken met een vitaliteitscoach hun wensen voor kwaliteit van leven en wat ze zelf konden doen. Dit kon gaan over ontspanning, balans tussen werk en privé, maar ook over stoppen met roken of afvallen. Niet iedereen was direct blij. Sommigen zagen het als bemoeizucht van de werkgever of vroegen zich af wat er met hun gezondheidsgegevens gebeurde. Toch doet 70% nu mee met het programma van de vitaliteitscoach. De coach stimuleert en helpt met een programma op maat om de eigen gezondheidsdoelen te halen.

Gezonde mensen en gezonde werkomgeving

Vooral in ploegendiensten is het belangrijk een goed slaap- en eetpatroon te handhaven. We hebben daarom workshops op het gebied van goed slapen, goede voeding en mindfulness. Dat is één kant: specifiek op de mens gericht. Ook de werkplek ging onder de loep. Zo hebben we nu de mogelijkheid om achter je bureau te staan of te fietsen zodat mensen niet de hele tijd in dezelfde houding hoeven te zitten. Jaarlijks lopen we door het bedrijf om te adviseren wat de beste werkhouding is bij de machines. Samen met de werknemers kijken we nu ook met een ergonomische blik naar de aanschaf van een nieuwe machine.

We proberen elke keer iets uit en kijken of het aanslaat bij wat leeft. Anders heeft het programma geen zin. Zo hebben we nu al 12 speciale bureaus. Een andere actie die goed aanslaat is dat mensen een elektrische high speed fiets kunnen leasen. Twintig mensen hebben nu zo’n fiets. Een deel van de mensen fietst bijvoorbeeld van Kampen naar Zwolle en laat de auto staan.

Kosten en baten gezondheidsbeleid

Hoewel het een investering is, kun je vaak aansluiten bij subsidies zoals het ESF. Voor ons is een gezonde en tevreden werknemer de winst. Zo bevordert goed bewegen, gezond eten en ontspannen de creativiteit. Als je investeert in je werknemers en iedereen is tevreden komen de baten vanzelf. Wij zien dat bijvoorbeeld aan een teruglopend ziekteverzuim.

Monitoren en evalueren gezondheidsbeleid

Het programma loopt nu bijna een jaar. Het bedrijf waar we mee samenwerken doet een vitaliteitscheck om te kijken wat het programma voor de mensen zelf heeft opgeleverd. Daarnaast monitoren we als bedrijf via ons medewerkerstevredenheidsonderzoek omdat we willen weten of het programma aansluit bij wat de mensen willen. Nu al weten we dat een aantal mensen één workshop mindfulness niet genoeg vonden. Op hun initiatief kijken we of we in de avonduren een verdieping van mindfulness kunnen aanbieden.

Tips subsidies

  • De subsidie voor het programma ontving Zalsman via de ESF- subsidie duurzame inzetbaarheid
  • Denk ook eens aan de collectieve zorgverzekering. Een deel van de workshops en de healthcheck is vergoed door het Zilveren Kruis .
  • Ook op de elektrische fietsen zit een subsidie van het rijk. Meer informatie hierover vindt u bij Beterbenutten.nl.
     

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer