Gezonde Gemeente

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente.

Samenwerken met wijkteams

Wijkteams en sociaal professionals hebben als doel wijkbewoners te activeren en ondersteunen in hun maatschappelijk functioneren. Vaak hebben ze ook een preventieve taak. Er zijn dus raakvlakken met het werkgebied van de GGD en JGZ. Op de pagina Sociale wijkteams leest u welke kansen er liggen voor samenwerking op preventie.

Afdrukken:

Via printer