Gezonde Gemeente

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente.

Publieke privaat samenwerken in publieke gezondheid

Publiek-private samenwerking kan worden ingezet als middel om een gezonde leefstijl te bevorderen. Op de geactualiseerde pagina's PPS leest u hoe u in 7 stappen naar een succesvolle PPS komt en vindt u ook een 'afwegingskader' (wel of niet samenwerken?), ontwikkeld door GGD Amsterdam. Lees meer

Afdrukken:

Via printer