Gezonde Gemeente

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente.

Lokale werksessie in Veenendaal 

Begin maart vond in Veenendaal de eerste lokale werksessie van Preventie in de Buurt plaats. Huisartsen, wijkmanagers, diëtisten, GGD, ROS en andere professionals concludeerden dat het aanbod van activiteiten en hulpverleners in de wijken groot is, maar dat professionals elkaar niet weten te vinden. In een werkgroep worden nu duurzame afspraken gemaakt dit te verbeteren. Een lokale werksessie in uw wijk?

Afdrukken:

Via printer