Hoe zorgt u ervoor dat uw integrale aanpak zo veel mogelijk gezondheidswinst oplevert? Hoe stemt u dit af met alle betrokken partners? En hoe houdt u partners en inwoners betrokken? De Gezonde Wijk- en Regioaanpak beschrijft vijf overzichtelijke stappen.

Wijkprofiel maken

Breng de gemeente, wijk of buurt integraal in beeld.

Prioriteiten en doelen kiezen

Kies prioriteiten en doelen vanuit een gezamenlijke visie.

Interventies kiezen

Maak een plan met afspraken over de samenwerking en met een mix van erkende interventies.

Interventies uitvoeren

Voer interventies en/of maatregelen in samenhang uit.

Evalueren

Monitor en evalueer het proces en de resultaten.

Succesfactoren

Betrokkenheid van en samenwerken met bijvoorbeeld inwoners, verschillende beleidsafdelingen van de gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, welzijnsorganisatie, huisarts en ROSRegionale Ondersteuningsstructuur  vergroot het draagvlak voor het maken van integraal gezondheidsbeleid of de uitvoering ervan (integrale aanpak). Zo sluit het aan bij wensen en mogelijkheden van betrokkenen en vergroot u het effect. Lees meer over succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid

Heeft u overal aan gedacht?

U ontdekt het met behulp van de checklist gezondheidsbeleid maken, uitvoeren en evalueren.

Meer info? 

Wilt u meer weten of advies over integraal werken aan gezondheid en gemeentelijke gezondheidsnota’s? Mail of bel: 

Ilse Storm
030-274 31 51

Coördinator Gezonde Gemeente en Wijk