Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBAmaatschappelijke kosten-batenanalyse ) brengt in beeld wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van een aanpak, zoals de Gezonde Wijkaanpak of de aanpak en inrichting van een sociaal wijkteam. Het laat zien of de opbrengsten (gezondheidswinst, zorgkosten, arbeidsparticipatie) groter zijn dan de kosten en brengt in kaart hoe de aanpak geoptimaliseerd kan worden en bij welke partij de opbrengsten terecht komen.

Een MKBA:

  • levert inzicht in de gevolgen van beleidsopties en stelt je daardoor in staat beter onderbouwde beleidskeuzes te maken.
  • maakt complexe effecten van beleid op verschillende terreinen inzichtelijk.
  • kan nieuwe of verbeterde beleidsalternatieven opleveren
  • kan helpen bij het creëren van draagvlak voor de uitkomst van het beleidsproces,
  • vergroot de transparantie en controleerbaarheid van de overheid. [1]

Voorbeelden Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Materialen voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse