Om goed aan te sluiten bij specifieke doelgroepen met activiteiten en interventies, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende leeftijdscategorieën, afkomst of doelgroepen. Omschrijf en specificeer daarom de doelgroep zo zorgvuldig mogelijk. Behulpzaam daarbij is bijvoorbeeld sociale marketing.

Sociale marketing

Sociale marketing is de toepassing van commerciële marketing concepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen [1]. Het wordt vaak ingezet als instrument voor duurzame gedragsverandering bij grotere groepen en bevat elementen van sociale wetenschappen en marketing. Sociale marketing gaat verder dan het betrekken of laten participeren van de doelgroep. Met sociale marketing kruipt u in de huid van de doelgroep. U onderzoekt niet alleen wat uw doelgroep denkt of voelt over gezondheid, maar ook wat hen in hun dagelijks leven werkelijk motiveert, wat hen raakt, waarvoor zij in beweging komen. Sociale marketing helpt u deze drijfveren te herkennen en te vertalen naar een effectieve aanpak. 

Een sociale marketingaanpak kent acht basiselementen. Deze vormen niet zozeer een stappenplan, maar een set van elementen die een sociale marketing aanpak typeren. Lees meer over sociale marketing en vind interventies, materialen en tips.

Hoe bereik en betrek je burgers bij leefstijlinterventies?

PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ontwikkelde hiervoor een aantal materialen. Bekijk de brochure en checklist over het bereiken en betrekken van inwoners met een lage sociaal-economische status bij (gezondheids)beleid en uitvoering. 

Gezondheidsvaardigheden

Om activiteiten en interventies te kunnen kiezen en goed aan te laten sluiten bij de doelgroep is het belangrijk om de mate van gezondheidsvaardigheden van de doelgroep te kennen. Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen (HLS-EU Consortium, 2012). Het gaat over diverse vormen van gezondheidsinformatie (schriftelijke maar bijvoorbeeld ook mondelinge en digitale informatie).

Lees meer over het actuele vraagstuk Gezondheidsvaardigheden op Loketgezondleven.

Tip: Checklist toegankelijke informatie

Goed aansluiten bij de doelgroep betekent dat de informatie die u ontwikkelt goed is afgestemd op de doelgroep waarvoor u het schrijft. PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ontwikkelde een checklist die daarbij helpt. Met de checklist kunt u beoordelen of de doelgroep uw informatie begrijpt.

Online magazine Gezonde Toekomst Dichterbij

In het tweede online magazine van Gezonde Toekomst Dichterbij! maakt u kennis met alle 46 projecten, die zich met steun van FNO inzetten voor het verminderen van gezondheidsachterstanden van kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen. Naast de doelstelling en de specifieke aanpak per project, leest u ook hoe projectleiders op uiteenlopende wijzen werken aan een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. 

Gezondheidsvaardigheden en gezondheidsachterstanden

Ongeveer 29% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder heeft weinig gezondheidsvaardigheden. Mensen met weinig gezondheidsvaardigheden, hebben vaak een laag opleidingsniveau en een laag inkomen. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben vaak moeite met het begrijpen van informatie en met het vinden van hun weg in de zorg. Dit kan ook leiden tot gezondheidsachterstanden. Door laaggeletterdheid te bestrijden, nemen de gezondheidsvaardigheden toe. Ook helpt het als mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden meer kennis over gezondheid en ziekte krijgen, weten waar ze die kennis kunnen vinden en hoe ze die vervolgens kunnen toepassen in hun situatie. Zorgverleners en gezondheidsbevorderaars spelen hierin een centrale rol. Essentieel hierbij is het herkennen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en het afstemmen van de voorlichting op deze groep.

Voorbeeld: Goes gezond, samen in beweging

In de gemeente Goes zijn door GIDSGezondheid In De Stad -middelen en aanvullende financiering van FondsNutsOhra mogelijkheden ontstaan om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Er waren al allerlei interventies ontwikkeld rondom bewegen en gezonde voeding, maar het bleek moeilijk om kwetsbare groepen te bereiken. Lees hoe de gemeente Goes dit aanpakte in het project Goes gezond, samen in beweging

Tip: Kennisdossier Gezond in... Gezondheidsvaardigheden

Het kennisdossier Gedrag en vaardigheden van Gezond in... biedt praktische handvatten en inspirerende voorbeelden om te investeren in gezondheidsvaardigheden en daarmee gezondheidsachterstanden te verkleinen.

Vind meer voorbeelden rond betrekken van de doelgroep bij GezondIn.

Meer informatie

Referenties en bronnen

  1. French J, Blair-Stevens C. Social Marketing and Public Health. Theory and Practice, 2010.