Nadat u de doelstellingen (‘wat’ gaan we doen?) heeft vertaald naar concrete acties en een mix van interventies om het gezondheidsbeleid of de aanpak concreet vorm te geven (‘hoe’ gaan we dat doen?) gaat u samen met organisaties en inwoners aan de slag met de uitvoering. Belangrijk hierin is om te zorgen voor coördinatie en regie. Dit kan de gemeente doen maar de gemeente kan dit ook uitzetten bij de partners. Maak daarom goede afspraken over de rollen. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte wordt gehouden van de voortgang.

Aan de slag met preventie

Er zijn 6 lokale samenwerkingsverbanden gestart van o.a. gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Werkplaatsen Sociaal Domein met subsidie van ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Zij gaan in hun regio aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van preventief gezondheidsbeleid. Hierbij maken zij gebruik van interventies uit de interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Lees meer over welke projecten gehonoreerd zijn en de voortgang van deze projecten.

Tip: Instrumenten voor het uitvoeren van interventies

Bekijk de verschillende instrumenten voor het uitvoeren van interventies, zoals het draaiboek 'Samenwerken in de wijk' of de Krachtenveldenanalyse.

Voorbeelden van interventies uitvoeren

Benieuwd hoe andere gemeenten en GDD'en gezondheidsinterventies in de wijk of gemeente uitvoeren? Bekijk de voorbeelden interventies uitvoeren zoals wijkgezondheidsplannen, gezonde leefomgeving en integrale aanpak van overgewicht onder jeugd.