Stappenplan Hoe maak ik een wijkgezondheidsprofiel

stappenplan wijkgezondheidsprofiel

Het stappenplan Hoe maak ik een wijkgezondheidsprofiel? helpt bij het bepalen van de focus, verzamelen van informatie over de wijk, het interpreteren van gegevens en het presenteren van het profiel (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018).

Handreiking In gesprek met inwoners

handreiking in gesprek met inwoners

De handreiking ‘In gesprek met inwoners’ biedt een verzameling van methoden en praktische voorbeelden om het gesprek op een speelse en laagdrempelige manier met inwoners te voeren (Gemeenten van de Toekomst, 2015).

Netwerkanalyse

instrument netwerkanalyse

Met een Netwerkanalyse van breng je partijen in de wijk rondom een idee of initiatief in beeld. Zo wordt duidelijk welke partijen je wilt betrekken bij het maken van het wijkgezondheidsprofiel (Kenniscentrum Sport en Wageningen Universiteit, 2016).

App: Beweegvriendelijke Omgeving Scan

still beweegvriendelijke omgevingscan

De App Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan geeft op een snelle en simpele manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. Het helpt ook om het onderwerp ‘ruimte voor bewegen’ op de agenda te zetten en hierover in discussie te gaan (Kenniscentrum Sport, 2012).

Datawijzer toolkit preventie in de wijk

Screenshot datawijzer toolkit preventie in de wijk

De datawijzer van de toolkit preventie in de wijk van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu biedt inzicht in indicatoren waarvoor cijfers uit landelijke bronnen op wijkniveau beschikbaar zijn. Deze indicatoren zijn ingedeeld in zes domeinen.