U bent hier

Gevolgen schadelijk alcoholgebruik

Gevolgen voor de gezondheid

Alcohol is ongezond voor kinderen en jongeren. Alcohol bij kinderen kan tijdens de groei ernstige hersenschade veroorzaken, wat invloed kan hebben op leerprestaties. Jongeren die vroeg beginnen met drinken hebben een grotere kans op alcoholproblemen of verslaving op latere leeftijd.

Veel Nederlanders denken dat het in het algemeen niet ongezond is om elke dag een paar glazen alcohol te drinken. Er is echter maar een klein aantal aandoeningen waarop het drinken van een tot twee glazen alcohol per dag een risicoverlagend effect heeft, zoals diabetes type II en (op middelbare leeftijd) hart- en vaatziekten. Bij volwassenen is overmatig gebruik schadelijk voor bijna alle organen van het menselijk lichaam.  De combinatie met drugs leidt tot extra gezondheidsrisico's en onvoorspelbare effecten. Een greep uit de ongeveer zestig verschillende aandoeningen die alcoholgebruik kan veroorzaken:

 • angst- en slaapstoornissen
 • depressie
 • hersenschade
 • cognitieve schade en dementie
 • zenuwschade
 • leverziekten
 • kanker (borst, slokdarm, prostaat, lever)
 • verminderde weerstand.

De kosten van spoedeisende eerste hulp

VeiligheidNL heeft op verzoek van het Trimbos-instituut berekend hoe hoog de jaarlijkse kosten zijn van jongeren in de leeftijd van 10 tot 24 jaar die op de afdeling voor spoedeisende eerste hulp van een ziekenhuis belanden vanwege een ongeval of een alcoholvergiftiging. Het gaat jaarlijks naar schatting om 31.000 jongeren. De medische kosten bedragen 31 miljoen euro, de totale kosten van arbeidsverzuim 28 miljoen euro.

Gecombineerd gebruik van alcohol en drugs

Het combineren van alcohol met drugs leidt tot extra gezondheidsrisico's en onvoorspelbare effecten. Twee voorbeelden:

 • Alcohol is een verdovend middel. Als iemand alcohol combineert met een ander verdovend middel, zoals GHB, versterken deze middelen elkaars werking. Een kleine hoeveelheid GHB kan in combinatie met alcohol al leiden tot levensbedreigende ademhalingsstoornissen.
 • Als alcohol wordt gecombineerd met een stimulerend middel, zoals cocaïne, kunnen de middelen gevoelsmatig elkaars werking opheffen. Gebruikers denken daardoor dat ze meer alcohol kunnen drinken. De combinatie van alcohol met een stimulerend middel kan onvoorspelbare effecten geven, zoals agressief gedrag.

Maatschappelijke gevolgen

Alcoholgebruik heeft niet alleen sociale gevolgen. Ook in materiële zin zijn de kosten voor de maatschappij aanzienlijk. De totale alcoholkosten in de EU bedragen ongeveer 270 miljard euro per jaar. De grootste kostenposten zijn:

 • verlies aan arbeidsproductiviteit
 • criminaliteit
 • verkeersongevallen
 • gezondheidszorg
 • verslavingszorg.

Onderzoek laat zien dat de maatregelen die nodig zijn om de totale Europese kostenpost met een derde (90 miljard euro) te laten dalen, ongeveer 1,3 miljard euro zouden kosten.

In Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar de omvang van alcoholgerelateerde kosten. Een door KPMG uitgevoerd onderzoek in 2001 berekende dat schadelijk alcoholgebruik de maatschappij jaarlijks 2,6 miljard euro kost. Meer dan de helft hiervan komt voor rekening van arbeidsverzuim, een derde wordt veroorzaakt door de gevolgen van misdrijven en overtredingen ([1]).

Gevolgen voor de omgeving

Alcoholmisbruik en – afhankelijkheid hebben vaak ook gevolgen voor de omgeving, zoals partners en kinderen. Bij kinderen van verslaafde ouders is het bekend dat zij een verhoogd risico lopen om zelf ook een verslaving te ontwikkelen. Voor zowel partners als kinderen zijn er preventieve projecten beschikbaar. Zie hiervoor ook de handreiking KOPP/KVO.

Referenties en bronnen

Referenties

 1. KPMG 20. KPMG, 2001.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer