U bent hier

Voorbeelden bronnen gegevens alcoholgebruik

Sommige gegevens worden al verzameld en hoeven niet door middel van een nieuw onderzoek verkregen te worden. Goede informatiebronnen zijn bijvoorbeeld periodieke gezondheidsmonitoren of jeugdmonitoren van de GGD en de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. 

Mogelijke bronnen

  • Speciaal voor de doelgroep ‘jeugd’ bestaat de E-MOVO, een elektronische onderzoeksmodule voor het voortgezet onderwijs (klassen 2 en 4), die onder meer informatie geeft over de gezondheid van jongeren.
  • Bij de instelling voor verslavingszorg zijn cijfers beschikbaar over de hulpvraag van probleemdrinkers en alcoholverslaafden. Soms wordt gewerkt met specifieke monitorsystemen binnen veldwerkafdelingen.
  • De politie heeft de mogelijkheid om bij wetsovertredingen te registreren of er alcohol in het spel is geweest. Als dit consequent gebeurt, kan de politie inzage geven in het aantal alcoholgerelateerde delicten in de gemeente. Daarnaast wordt sinds 1970 het alcoholgebruik van automobilisten systematisch onderzocht. Er zijn gegevens beschikbaar over het percentage automobilisten met een bloedalcoholgehalte (BAG) van meer dan 0,5‰, per leeftijd, geslacht, herkomst, politieregio en tijdstip. Enkele gemeenten hebben experimenten uitgevoerd met een verbeterd alcoholregistratiesysteem.
  • Incidenten Registratie In School (IRIS) is een digitaal registratiesysteem waarin scholen voor primair en voortgezet onderwijs hun incidenten kunnen bijhouden. Om de gegevens vervolgens te kunnen vertalen naar veiligheidsbeleid, biedt IRIS een uitgebreide statistiekfunctie. Zo is bijvoorbeeld eenvoudig na te gaan op welk tijdstip of op welke locatie de meeste incidenten plaatsvinden. In dit systeem kunnen ook alcoholgerelateerde incidenten een plaats krijgen.

Risicoanalyse alcoholgebruik jongeren

Voor het preventie- en handhavingsplan alcohol (m.n. jongeren) is het advies om jaarlijks een risicoanalyse uit te voeren. De risicoanalyse geeft inzicht in de concrete kenmerken van de locaties waar jongeren drinken en waar hun alcoholgebruik voor problemen zorgt. Door dit jaarlijks te doen, kunnen doelstellingen tijdig worden aangescherpt en de focus kan worden verlegd.

Gegevens ook gebruiken bij de evaluatie

De onderzoeksinstrumenten die u in de analysefase gebruikt, heeft u in een latere fase misschien opnieuw nodig bij een evaluatie. Wilt u bijvoorbeeld meten of de normen op het gebied van alcoholgebruik tussen twee tijdstippen zijn veranderd? Als u voor beide metingen verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt, kunt u geen betrouwbare conclusies trekken.

Meer informatie

Evalueren van alcoholbeleid

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer