U bent hier

Trends in alcoholgebruik

Nederlander drinkt laatste jaren iets minder

In 2014 geeft 77% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aan wel eens alcohol te drinken. Gemiddeld over de gehele bevolking, dronken Nederlanders 7,5 liter wijn, bier en gedestilleerd, in pure alcohol. In 1960 was dat nog 2,6 liter. Tot 1980 steeg de alcoholconsumptie per Nederlander tot 8,9 liter per persoon. Daarna daalde het alcoholgebruik weer licht tot 7 liter per persoon.

Alcoholgebruik jongeren neemt af, maar is hoog binnen EU

Sinds 2003 neemt het percentage 12 tot 19 jarigen dat ervaring heeft met alcohol af. Ondanks deze daling, is het alcoholgebruik van Nederlandse jongeren gebruik hoog ten opzichte van het gemiddelde in 36 Europese landen. Op de maat ‘minstens tien keer alcohol drinken in de maand voorafgaan aan de peiling’ scoorde Nederland het hoogst, vergeleken met andere landen: twintig procent van de Nederlandse scholieren van 15 en 16 jaar dronk in de afgelopen maand tien of meer keer alcohol ([1]).

Binge drinken niet verminderd sinds 2003

In 2011 had bijna één op de drie middelbare scholieren (30%) in de afgelopen maand wel eens vijf glazen of meer alcohol bij één gelegenheid gedronken (‘binge drinken’), minder dan in 2003 (40%). Onder degenen die drinken blijft het percentage binge drinkers echter onverminderd hoog (68% in 2011). Een kwart van de 16-jarige drinkende jongens consumeert in het weekend meer dan 20 glazen alcohol ([2]).

Rekenvoorbeeld

Voor een beter begrip van wat ca. 8 liter per hoofd van de bevolking (18+) betekent: met aftrek van de niet-drinkers staat dit gemiddeld gelijk aan 2,5 glas per hoofd van de bevolking. Gemiddeld zit de Nederlandse drinker dus boven de aanvaardbare grens van 2 glazen per dag voor gezonde volwassen mannen, 1 glas voor gezonde volwassen vrouwen en 1 glas voor 55-plussers.

Meer informatie

Volksgezondheidenzorg.info: Alcoholgebruik trends

Referenties en bronnen

Referenties

  1. al., 2 20. Hibell et al., 2012.
  2. Van Laar MW, Cruts AA, Van Ooyen-Houben MM, Meijer RF, Croes EA, Ketelaars AP. Nationale Drug Monitor 2012. 2013.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer