U bent hier

Communiceren over alcoholbeleid

Communicatie en draagvlak

Naast het vergroten van kennis over de risico's van alcoholgebruik van de verschillende doelgroepen, is het ook nodig om beleidsmaatregelen en resultaten van beleid te communiceren. Goed alcoholbeleid is niet vanzelfsprekend populair onder burgers en ondernemers. Maar aan draagvlak voor beleid kan wel gewerkt worden richting bestuurders, uitvoerders, ondernemers, ouders en jongeren.

Tips

  • Zorg voor een communicatief sterke projectleider die op alle niveaus kan schakelen en communiceren.
  • Communiceer zorgvuldig met alle partijen die een rol spelen bij het beleid, de verstrekking en het gebruik van alcohol.
  • Zorg voor een communicatieplan en werk daarbij samen met de communicatieafdeling van de gemeente en betrokken organisaties.

Lees meer tips voor communicatie over alcohol in de brochure “Effectief alcoholbeleid: hoe pakt u dat aan?”. 

Vergroten van kennis over beleidsmaatregelen

Een gemeente kan bekendheid geven aan lokale beleidsmaatregelen en de normen die daaraan ten grondslag liggen door:

  • Regelmatige berichtgeving in de lokale media (bijvoorbeeld via de gemeentepagina).
  • Debat avonden en studiedagen met deskundigen.
  • Lokale campagne.

Zeker bij nieuwe regels, zoals de 18-jaargrens voor alcoholverkoop, is het nodig om in zetten op het vergroten van het draagvlak. Via een lokale campagne gericht op zowel ondernemers/verenigingen als ouders en hun kinderen, kunt u tekst en uitleg geven over de nieuwe normen die er zijn voor het gebruik en de verkoop van alcohol. Bruikbaar daarvoor is de Toolkit publieksinformatie 'Naar 18 jaar'.

Voorbeeld: Met persaandacht bereik je de keukentafel

'Als we nieuws hebben, bijvoorbeeld uit onderzoek, sturen we een persbericht rond. Maar de pers zoekt ons ook geregeld op. We hebben nooit te klagen gehad over aandacht. En alle aandacht is welkom. Het gaat om een onderwerp dat thuis aan de keukentafel besproken moet worden. Als ouders pas met hun kind gaan praten als hij op een feest zijn eerste biertje heeft gedronken, zijn ze al te laat. Persaandacht helpt om die keukentafel te bereiken.'- Simon Dijkstra, projectleider alcoholmatigingsproject West Friesland.

Resultaten van het gevoerde beleid bekend maken

Voorbeelden van het communiceren van beleidsresultaten zijn de projecten Laat je niet flessen! (inmiddels afgerond) en het Alcoholmatigingsproject Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek. Een van de belangrijkste subdoelstellingen van deze projecten is dat ouders niet meer toestaan dat hun kind voor de 16e verjaardag drinkt. Om te bepalen of de houding en het gedrag van ouders tijdens het project 'Laat je niet flessen' is veranderd, is er zowel voorafgaand als tijdens het project een onderzoek onder ouders uitgevoerd door respectievelijk Universiteit Twente en de GGD Noord- en Oost-Gelderland in samenwerking met de Universiteit Wageningen. De resultaten van deze onderzoeken zijn uitgebreid gecommuniceerd en gepubliceerd via de media.

Voorbeeld: Onderzoeksgegevens gebruikt bij campagnes

Uit onderzoeken onder ouders bleek dat deze onvoldoende zicht hebben op het drinkgedrag van hun kinderen. In Nijmegen (project ‘Durf Nu’) en in Hardenberg (project ‘Fris over Drank’) zijn de resultaten van de ouderenquêtes op dit punt vergeleken met de uitkomsten van scholierenonderzoeken, zoals EMOVO. Er bleek een duidelijke discrepantie te zijn in het waargenomen drinkgedrag. In de campagnes is dit gegeven vervolgens als argument gebruikt voor de noodzaak tot voorlichting aan ouders en het oproepen tot beter toezicht op hun kinderen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer