U bent hier

Doelstellingen voor de aanpak van alcoholproblemen

Met het landelijke beleid als kader stelt een gemeente doelstellingen voor de lokale aanpak van alcoholproblemen. Hierbij komt inzicht in de lokale situatie en in de vijf pijlers voor integraal beleid van pas. Wat wil de gemeente bereiken, onder welke doelgroepen en op welke termijn?

Voorbeelden lokale doelen

Setting

 • Begin 2018 is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in supermarkten gestegen van …% naar …%
 • Begin 2018 is de naleving van het niet schenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap in de horeca gestegen van …% naar …%
 • Begin 2018 is de naleving van het niet toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in de horeca gestegen van …% naar …%
   

Deze lokale doelen zijn ook goed te formuleren voor sportverenigingen, jongerencentra en evenementen.

Doelgroep

Begin 2018 is het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat een aankooppoging voor alcohol heeft gedaan gedaald van:                  

 • 15 jaar   …% naar …%
 • 16 jaar   …% naar …%
 • 17 jaar   …% naar …%

Begin 2018 is het percentage jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken gedaald van:

 • 15 jaar   …% naar …%
 • 16 jaar   …% naar …%
 • 17 jaar   …% naar …%

Begin 2018 is het percentage jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand dronken is geweest gedaald van:                

 • 15 jaar   …% naar …%
 • 16 jaar   …% naar …%
 • 17 jaar   …% naar …%

Begin 2018 is het percentage jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat van de ouders niet mag drinken gestegen van:                      

 • 15 jaar   …% naar …%
 • 16 jaar   …% naar …%
 • 17 jaar   …% naar …%

Begin 2018 is het aantal jonge mensen onder de 25 jaar dat het afgelopen jaar is opgenomen met een alcoholintoxicatie gedaald van … naar...

Voorbeeld: Doelen gemeente Delft 

Voor het project ‘Lekker helder, 0% alcohol’ heeft de gemeente Delft op resultaatniveau doelstellingen geformuleerd in termen van een betere score in vergelijking met metingen uit voorafgaande jaren van mate en frequentie per leeftijdklasse van ooit gebruik en recent gebruik. Deze cijfers zijn ook afgezet tegen landelijke tendensen. Een voorbeeld: in 2005 had 39% van de 12- tot en met 14-jarigen in Delft wel eens gedronken, in februari 2012 moet dit percentage lager zijn en bovendien niet hoger dan het landelijk niveau.

Per doelgroep heeft de gemeente Delft geformuleerd wat de afzonderlijke procesdoelstellingen zijn. Gemeente Delft

Voorbeelddoelen gericht op risicogroepen en probleemdrinkers:

 • Afname van alcoholgebruik tijdens zwangerschap
 • Minder volwassen drinkers met alcoholproblemen
 • Structurele aandacht voor kinderen van verslaafde ouders. Zie ook de Handreiking KOPP/ KVO

Afhankelijk van de lokale context kunnen andere doelstellingen ook relevant zijn, zoals:

 • Afname van overlast en geweld als gevolg van alcoholgebruik
 • Toename van het aantal VO-scholen dat geheel alcohol vrij is
 • Afname van jongeren dat in keten drinkt
 • Vermindering van het aantal alcoholgerelateerde problemen in bepaalde gebieden of op bepaalde tijdstippen (op basis van politieregistraties)
 • Reductie van de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik

Bovenstaande doelen zijn wel specifiek, maar nog niet SMART.

Geraadpleegde literatuur

[1] en [2]

Referenties en bronnen

Referenties

 1. al. 20. Meerkerk et al., 2007.
 2. al. 20. Van Laar et al., 2004.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer