U bent hier

Evalueren van alcoholbeleid

Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal beleid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. U kunt het alcoholbeleid op drie niveaus evalueren: door het proces te beoordelen, de bereikte effecten te meten en de voortgang te monitoren.

Waarom evalueren?

  • Evalueren helpt bij het tussentijds bijsturen en het opstellen van verbeterpunten voor nieuw beleid.
  • Evalueren geeft inzicht in de succesfactoren van uw werk.
  • Evalueren houdt bestuur, samenwerkingspartners en burgers betrokken.
  • Evalueren helpt bij verantwoording, agendering en financiering.

Soorten evaluaties

  • Procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
  • Effectevaluatie: nagaan of een interventie het gewenste effect heeft.
  • Monitoring: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over de verschillende soorten evaluatie en de doelen waarvoor u ze kunt toepassen? Kijk bij de algemene informatie over soorten evaluaties.

Procesevaluaties alcoholbeleid

Met een procesevaluatie wint u systematisch informatie in over het verloop van het implementatieproces. U krijgt antwoord op vragen als: zijn de activiteiten uitgevoerd volgens plan? In welke mate hebben ze bijgedragen aan een resultaat? En: moet het project worden bijgestuurd? Naast enquêtes via interviews, internet, post of telefoon kunt u procesevaluaties uitvoeren met focusgroeponderzoeken.

Effectevaluaties alcoholbeleid

Met een effectevaluatie stelt u vast of het gedrag van de doelgroep is veranderd. Dat kunt u nagaan door gedrag of gedragsdeterminanten te meten. Voorbeelden van gedragsdeterminanten zijn het aantal alcoholvrije scholen en het aantal ouders dat alcohol aanbiedt aan jongeren onder de 18 jaar.

Evaluatieonderzoek Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek

De gemeenten in de regio Achterhoek zijn in 2005 gestart met het project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek samen met verslavingszorg, Halt, politie en GGD. Het effect van Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek is onderzocht. De verandering in alcoholgebruik en binge drinken in de regio Achterhoek is vergeleken met de verandering in een referentieregio. Uit het onderzoek blijkt dat Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek het alcoholgebruik van jongeren in de tweede klas van de middelbare school effectief heeft verminderd, en dat deze effecten ook na 5 jaar nog aanwezig waren. Het onderzoek is eind 2015 gepubliceerd als artikel in Drug and Alcohol Dependance.
 

Monitoring alcoholbeleid

Met monitoring meet u systematisch op vooraf vastgestelde momenten of intervallen, zodat u tijdig kunt bij sturen. Een overzicht van verschillende monitors helpt u aan de juiste gegevens.

Communicatie over de voortgang

Blijkt uit de evaluatie dat er voortgang is geboekt? Alcoholpreventie is een zaak van lange adem. Tussentijdse mijlpalen vormen een goede aanleiding om te communiceren over successen. Als dat op een aansprekende manier gebeurt, levert het de nodige media-aandacht op en houdt u belanghebbenden betrokken en enthousiast. Neem communicatie daarom op in het evaluatieplan. Kijk ook eens bij Communiceren over alcoholbeleid.

Aandachtspunten en basisstappen

Een evaluatie hoeft niet groot of duur te zijn. Er is niet één juiste vorm van evalueren. De manier van evalueren hangt af van wat u wilt weten en waarom. Begin tijdig met het maken van plannen voor de evaluatie, zodat u alle acties vanaf het begin kunt volgen. Kijk voor tips bij de algemene informatie over aandachtspunten en de basisstappen voor evalueren.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer